Sverige under 1900-talet

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Demokrati införs

I början av 1900-talet fortsatte människorna att flytta från landsbygden till städerna. Bönderna blev färre och antalet arbetare blev fler. Fler människor ville få rätt att rösta i valen. År 1907 fick alla män över 24 år rösträtt. Först år 1919 beslutade riksdagen om rösträtt för både män och kvinnor. I slutet på 1800-talet skapade arbetare tillsammans stora fackliga organisationer. Organisationerna ville förbättra arbetarnas villkor och höja arbetarnas löner. Ibland lyckades de. För att protestera mot orättvisa arbetsvillkor vägrade arbetarna ibland att arbeta. Det kallas att strejka. År 1909 var det storstrejk, då strejkade 300 000 arbetare. Detta var en viktig händelse för utvecklingen av arbetsrätt och demokrati.

Första världskriget och mellankrigstiden

Vid första världskrigets början år 1914 skrev de nordiska länderna på ett avtal om att vara neutrala och inte ta ställning i kriget. Första världskriget varade mellan 1914–
1918.

I Sverige bildades år 1922 världens första rasbiologiska institut. Uppgiften för institutet var att studera skillnaderna mellan människor och fick namnet Statens institut för rasbiologi. Institutet var med och påverkade att en lag om sterilisering infördes år 1934. Tusentals människor som ansågs vara mindre värda blev steriliserade mot sin vilja. I och med nazismens framväxt i Tyskland blev rasbiologin alltmer kritiserad. Idén om att människor har olika värden beroende på deras ursprung fick från mellankrigstiden stor spridning och fruktansvärda politiska och humanitära konsekvenser runt om i Europa.

År 1931 kom den ekonomiska depressionen till Sverige. Depressionen startade med en kris på börsen i New York i USA år 1929 och spred sig sedan över världen. Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och demonstrationer. Under denna tid fick Sverige en bättre arbetslöshetsförsäkring och rätt till semester. Pensionärerna fick bättre pensioner.

På 1930-talet blev livet bättre för kvinnor med barn. Kvinnor som hade barn fick hälsovård och mer pengar. Detta eftersom den svenska regeringen ville att det skulle födas fler barn i landet. Kvinnor behövde inte längre betala när de skulle föda barn på sjukhus. Staten byggde också barnavårdscentraler och bättre bostäder för familjer med barn. Arbetsgivare fick inte längre avskeda gravida kvinnor.

Enighet mellan arbetsmarknadens parter

Stora förändringar hände också på arbetsmarknaden. Från början av 1900-talet fram till 1930-talet var det vanligt att arbetsgivare och anställda bråkade om löner, arbetstider och om hur det såg ut på arbetsplatserna. Men år 1938 kom LO (arbetarnas fackförbund) och SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) överens om hur de skulle samarbeta och komma överens i framtiden. De skrev ett avtal som kallas Saltsjöbadsavtalet. Samarbetet mellan arbetsgivare och anställda har varit väldigt viktigt i utvecklingen av den svenska ekonomin.

Andra världskriget

Andra världskriget började år 1939. Under kriget dödade Hitler och nazisterna över fem miljoner judar och 100 000-tals romer, kommunister, homosexuella och personer med funktionsnedsättning. När andra världskriget började skrev Sverige på ett avtal om att landet skulle vara neutralt och inte ta ställning i kriget. Sverige hjälpte flyktingar från Danmark, Norge och de baltiska staterna. Sverige tog emot 7 500 danska judar som annars skulle skickats till Tyskland.

Både under och efter kriget fick Sverige kritik för att inte ha agerat neutralt, bland annat för att nazisterna tilläts transportera soldater och vapen genom landet.

Efter andra världskriget bildade många länder tillsammans Förenta Nationerna, FN, för att förhindra ett nytt världskrig.

Europa efter andra världskriget

Efter andra världskriget delades Europa in i två delar, Östeuropa och Västeuropa. Östeuropa hamnade under kommunistisk makt och där bestämde Sovjetunionen mest.

Västeuropa och USA startade NATO som är en militär organisation som skulle försvara Västeuropa mot kommunismen. Den konflikt och de hot som fanns mellan den östra och den västra sidan kallades för det kalla kriget.

År 1961 byggdes Berlinmuren i Tyskland för att förhindra att människor lämnade Östtyskland som under kalla kriget var en kommunistisk diktatur där invånarna inte fick lämna landet. Innan muren hade byggts flydde många människor från Östberlin till Västberlin. Berlinmuren är en symbol för uppdelningen i Europa under kalla kriget. Delningen fanns kvar ända till år 1989, då också Berlinmuren revs. Detta kallas för Berlinmurens fall.

Berlinmuren. Foto: Colourbox

Sverige år 1960 till år 2000

Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi. Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som kunde ge medborgarna ett bra liv. Det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Denna trygghet brukar kallas den svenska välfärden. År 1974 kom en ny grundlag som bestämde att all offentlig makt ska komma från folket. Kungen var fortfarande landets högsta chef, statschef, men allt politiskt arbete skulle göras av regeringen och riksdagen.

Carl XVI Gustaf blev den förste svenske kungen efter den nya lagen. År 1980 ändrades också lagen så att en kvinna kan ta över tronen. Det betyder att prinsessan Victoria blev tronföljare istället för hennes yngre bror prins Carl Philip.

År 1979 höjdes priset på olja. Det var länderna i Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) som beslutade det. När oljan blev dyrare blev det ekonomisk kris bland länderna i väst.

År 1986 blev Sveriges statsminister Olof Palme mördad. Mördaren är fortfarande okänd.

Början av 1990-talet var en orolig tid i Europa. Sverige hamnade i en bank- och pengakris. Många förlorade sitt arbete. Många företag försvann. Statens ekonomi blev sämre.

År 1994 bestämde svenska folket i en folkomröstning att Sverige skulle gå med i Europeiska Unionen, EU.

Utrikesminister Anna Lindh mördades år 2003. Mördaren dömdes till livstids fängelse.

Under 2000-talet har flera ekonomiska kriser som har haft stor påverkan på den globala ekonomin inträffat.

Runt år 2000 kom IT-kraschen. Den innebar att flera företag som arbetade med informationsteknik gick i konkurs. Det berodde på extrem spekulation vilket medförde ras på börsen.

Runt år 2008 orsakades en ekonomisk kris av en övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i USA. Denna ekonomiska kris har lett till att flera länder har varit nära att gå i konkurs (Island, Grekland, Spanien) och effekterna är ännu verksamma (2017).

År 2010 präglades av en ekonomisk skuldkris i Europa som pågår än idag (2017). Det har lett till att utgifterna är större än inkomsterna i flera EU-länder och krisen har spridit sig till flera länder i Europa.