Demokrati mellan valen och i vardagen

Senast uppdaterad: 16/10-2020

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Det är viktigt att var och en kan göra sin röst hörd på fler sätt än genom att rösta i de allmänna valen.

Invånarna måste ha goda förutsättningar för att ha insyn i, delta i, och påverka politiska beslutsprocesser även mellan valen när de så önskar. Detta kan man göra genom att till exempel kontakta en politiker, skriva på en namninsamling eller demonstrera.

Det är också viktigt att kunna påverka beslut som rör dig själv eller din vardag. De senaste årtiondena har många i Sverige försökt att öka deltagandet och medbestämmandet i arbetslivet, i skolan, i familjen, i föreningarna och i bostadsområdena.

Att öka möjligheterna till inflytande i arbetslivet betyder att företag och organisationer försöker få de anställda att vara delaktiga på jobbet. Alla ska få samma chans att kunna påverka sitt arbete. Men det är fortfarande chefen som tar de avgörande besluten.

Att öka delaktigheten och medbestämmandet i skolan betyder att man försöker att lära barnen att tänka kritiskt och ta eget ansvar. Läraren bestämmer inte allt. Eleverna kan vara med och planera utbildningen.

Att öka medbestämmandet inom familjen kan betyda att man vill göra barnen till självständiga och trygga människor. Många föräldrar planerar med sina barn och låter dem vara med vid beslut i familjen.

Många föreningar i Sverige har länge haft demokratiska arbetsformer. De har till exempel regler kring hur möten och val till styrelsen ska gå till. Det är viktigt att alla medlemmar kan rösta. Varje medlems röst är lika mycket värd.

Delaktighet och medbestämmande i bostadsområden betyder att de som bor i området kan vara med och bestämma. De kan till exempel vara med och bestämma om sådant man använder tillsammans i huset.