Politiska idéer och partier

Senast uppdaterad: 12/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

När du röstar väljer du ett politiskt parti som du vill stödja. Ett politiskt parti är en organisation med medlemmar som har liknande idéer och som vill påverka i ett land. Varje parti har ett politiskt program som visar vilka tankar partiet har om hur samhället ska utvecklas. Flera av de politiska partier som finns idag bygger på idéer som växte fram under 1800-talet.

Liberalismen

Det latinska ordet liber betyder fri. De första liberalerna (på 1700-talet) ville bland annat skydda människors rättigheter och friheter. De ville till exempel skydda yttrande- och tryckfriheten så att alla kunde berätta om sina idéer och åsikter i tal och skrift.

Liberalerna ville också ta bort avgifter och tullar när man köpte och sålde saker. På så sätt skulle handeln öka mellan länder. Detta skulle vara bra för ekonomin och minska risken för krig.

Konservatismen

Ordet konservativ kommer från latinets conservare som betyder bevara eller ha kvar. De första konservativa (på 1700-talet) ville skydda det egna landets historia, traditioner och religion. De ville ha kvar makten hos kungen, kyrkan och adeln i samhället. Betydelsefulla idéer inom konservatismen är att motverka snabba förändringar i samhället och bevara traditioner utifrån familj och religiösa församlingar.

Socialismen

Ordet socialism kommer från latinets socius som betyder kamrat. De första socialisterna (på 1800-talet) ville skydda arbetarklassens rättigheter. De ville inte att fabriker och andra företag skulle ägas privat. De ville istället att människorna tillsammans skulle äga dessa. Betydelsefulla idéer inom socialismen är till exempel att det ska vara största möjliga jämlikhet mellan individer och olika samhällsgrupper.

Andra politiska ideologier

Nya ideologier växte fram under 1900-talet. Deras idéer har påverkat hela världen på olika sätt.

Feminism har funnits länge men blev starkare under 1900-talet. Feminister tycker det är fel att män har mer makt i samhället än kvinnor. De fokuserar på att stärka kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

Ekologism är idéer som handlar om att se människan som en del av naturen. Politisk ekologism handlar om en vilja att arbeta för en bra miljö och en ekologiskt hållbar utveckling.

Nationalism är idéer som handlar om gemenskapen inom nationen. Nationalister vill bevara den egna nationen, kulturen och historien. Nationalister är kritiska till att kulturer blandas.

Fascism och nazism har funnits sedan början av 1900-talet och argumenterar för att en stark elit och inte demokratiskt valda politiker ska styra samhället. Både fascismen och nazismen är nationalistiska ideologier som tycker att den egna kulturen är mer värd än andra kulturer. Nazismen var stark i Tyskland på 1930-talet när Adolf Hitler styrde landet. Nazisterna startade Andra världskriget och dödade många miljoner judar, romer, personer med funktionsnedsättningar och människor som var motståndare till nazismens politik.

Politiska partier

De politiska partierna har en viktig demokratisk roll och ger väljarna alternativ att rösta på vid allmänna val och möjligheter att påverka, delta och ta ansvar. Politiska partier kan få ekonomiskt stöd så att de kan arbeta långsiktigt utan att vara beroende av olika bidragsgivare. Partier kan söka ekonomiskt stöd från Partibidragsnämnden. Stödet ges till allmän verksamhet i partier både i och utanför riksdagen. Valresultatet påverkar hur mycket pengar partierna får.

De partier som finns i riksdagen under mandatperioden 2018–2022 är Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), Miljöpartiet (MP), Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V). Efter valet i september 2018 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildat regering. Statsminister är socialdemokraten Stefan Löfven (S).