Att vårda sin hälsa i Sverige

Senast uppdaterad: 20/12-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 7

I det här kapitlet beskrivs hur svensk hälsovård, sjukvård och tandvård fungerar. Du får också tips om hur du kan ta hand om dig själv, till exempel genom att motionera och äta bra.