Alkohol, narkotika och tobak

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Den som vill köpa alkohol i Sverige ska ha fyllt 20 år. Alkohol säljs på Systembolaget, som ägs av svenska staten. Drycker som bara innehåller lite alkohol, till exempel viss sorts öl och cider, säljs också i livsmedelsbutiker. För att handla alkohol i en sådan butik måste du vara 18 år gammal. Du får också beställa alkohol på till exempel en restaurang om du är över 18 år.

Att dricka alkohol under lång tid kan leda till depression, oro och sömnproblem. Om du dricker mycket alkohol finns risken att du blir beroende. Det finns också en risk att du får sjukdomar eller skador.

Narkotika

I Sverige är all narkotika förbjuden. Det är olagligt att sälja och att köpa narkotika. Det är också olagligt att ha narkotika för privat bruk, alltså att ha narkotika för att använda själv. Brott med narkotika ger höga straff, ofta fängelse.

Om du använder narkotika är det ofta svårt att sluta med det på egen hand. De flesta som är beroende av narkotika behöver hjälp av personal i sjukvården för att kunna sluta.

Den vanligaste narkotikan i Sverige är cannabis (hasch, marijuana), amfetamin, kokain och heroin. Kat räknas också som narkotika. Att sälja eller själv ha kat kan ge långa fängelsestraff och höga böter.

Foto: Colourbox

Tobak

Rökning kan ge många sjukdomar och göra att människor dör i förtid. Cancer, lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och magsår är några skador från rökning. När du är i samma rum som en person som röker andas du in rök. Detta kallas passiv rökning och gör att du kan få samma sjukdomar som den person som röker. Eftersom rökning är farligt för hälsan måste du vara 18 år för att köpa cigaretter eller tobak.

Vattenpipa

Vid rökning med vattenpipa bildas en hög fuktighetshalt. Det innebär att det bildas mer rök än när man röker en cigarett. Genom att röka vattenpipa under en timme får du i dig 100-200 gånger mer hälsofarlig rök än genom en enda cigarett. En röksession med vattenpipa motsvarar cirka 100 cigaretter eftersom rökningen tar längre tid jämfört med att röka en cigarett. Det kol som används vid rökningen genererar kolmonoxid, metaller och cancerogena ämnen som sprids i kroppen.

Snus

Snus är tobak som stoppas in under läppen. Snus kan ge skador och sjukdomar i munnen och kan leda till cancer.

E-cigaretter

En e-cigarett är en elektronisk cigarett som består av ett munstycke, ett batteri, en förångare och rökvätska. Det är ett sätt att få i sig nikotin utan att röka tobak. E-cigaretter innehåller flera ämnen som kan skada din hälsa, till exempel nikotin, propylenglykol och glycerin.

Det finns hjälp att få

Om du har problem med alkohol eller narkotika kan du få hjälp. Även du som är närstående kan få hjälp. Förutom den beroendevård som finns inom sjukvården eller socialtjänsten kan även vissa frivilligorganisationer och kyrkan erbjuda stöd och hjälp. Du kan också ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.
Om du vill sluta röka eller snusa kan du vända dig till din vårdcentral för att få hjälp med rök- eller snusavvänjning.