Mötet med vården

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

​När du talar med någon i vården – till exempel en läkare eller sjuksköterska – ska du själv berätta vad du behöver. Du vet själv mest om det problem du har.

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta om dig och dina hälsoproblem för någon annan.

Om du har ett annat modersmål än svenska har du rätt till tolk i vården. Säg till om du vill ha en tolk när du bokar tid. Tolken har också tystnadsplikt.