Om du inte är nöjd

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Om du inte är nöjd med den vård och service du har fått kan du kontakta chefen på den vårdenhet du varit på.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta patientnämnden. Det finns en patientnämnd i varje landsting eller region. Nämnden kan ge dig vägledning, stöd och hjälp.

Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg som har hand om klagomål på vården.