Tandvård

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

I Sverige finns både offentlig och privat tandvård. Den offentliga tandvården sköts av ett landsting eller en region och heter Folktandvården. Det finns många privata tandläkare i Sverige.

Reglerna för hur mycket du ska betala för din tandvård är olika. Det beror på var du bor och på vilken tandläkare du väljer.

I Sverige får du gratis tandvård minst till det år du fyller 21, både hos Folktandvården och hos privata tandläkare. I olika delar av landet är det olika åldersgränser för hur länge ungdomar får gratis tandvård.

Alla barn och ungdomar kallas regelbundet till tandläkaren för undersökning, behandling och förebyggande tandvård. Vuxna får själva ta kontakt med tandläkaren

Tandvårdsstöd

Alla som bor i Sverige har rätt till tandvårdsstöd från och med det år man fyller 23. Tandvårdsstödet är dels ett bidrag (pengar) för att betala tandläkaren, dels ett högkostnadsskydd.

Bidraget till tandvård är 600 kronor varje år för dig som är mellan 23 och 29 år eller över 65 år. För personer mellan 30 och 64 år är bidraget 300 kronor varje år. Du kan spara ditt tandvårdsbidrag ett år för att använda det nästa år.

Högkostnadsskydd betyder att du bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar resten.

Högkostnadsskyddet gäller i tolv månader. Det ger rabatt när du måste betala tandvård för mer än 3 000 kronor. Då betalar du hälften av kostnaden. Om du har en behandling som kostar över 15 000 kronor behöver du bara betala 15 procent av kostnaden.

Frisktandvård

Genom Folktandvården kan du få tandvård till fast pris. Det kallas frisktandvård. Du betalar en fast summa varje månad. Sedan går du gratis till tandläkaren. För att få frisktandvård måste du skriva på ett avtal. Du måste också genomgå en undersökning för att tandläkaren ska kunna bestämma hur mycket din frisktandvård ska kosta.