Individens rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 4

I det här kapitlet beskrivs jämställdhet och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer och diskrimineringslagstiftningen.

Du kan också läsa om hjälp och stöd som familjerådgivning, kvinnojourer och Barnen Rätt I Samhället (BRIS). Här beskrivs också barns och ungdomars rättigheter i förhållande till föräldraansvar, med kamratkrets, relationer och fritidsaktiviteter.