Barns rättigheter

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

I nästan alla länder finns lagar och regler som ska skydda barn och ungdomar. Barn och ungdomar i Sverige skyddas av både internationella och nationella lagar. Sverige tar barns rättigheter och skydd mot hot och våld på stort allvar. Staten och kommunerna arbetar för att barn och ungdomar ska få en bra uppväxt.​

Barnkonventionen

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention. En konvention är regler som flera länder kommit överens om. I barnkonventionen finns regler som ska skydda barnens mänskliga rättigheter.

Eftersom Sverige har skrivit under konventionen har vi lovat att reglerna ska gälla för alla barn och ungdomar i landet. I konventionen finns olika regler som kallas artiklar. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen.

Här är några av de viktigaste:

  • Barnet ska skyddas mot diskriminering. Det får alltså inte behandlas sämre än andra.
  • Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på barnets bästa i alla beslut.
  • Föräldrar ska uppfostra barnet så att det stämmer överens med barnets ålder och mognad.
  • Barnet har rätt till liv och utveckling. Det betyder att landet måste skydda barnet från att dödas i krig eller i sjukdomar. Rätten till utveckling betyder att barnet har rätt till en bra barndom.
  • Barnet ska ha rätt att säga sin mening och bli lyssnat på. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet hur det vill ha det.
  • Barnet har rätt till ett privatliv. Det kan till exempel vara att föräldrar inte ska läsa barnets dagbok eller brev.
  • Barn har rätt till skydd mot våld i hemmet. Barn ska skyddas mot föräldrar och andra vuxna som utövar våld eller inte tar hand om barnet på ett bra sätt.

Den svenska skolan arbetar mycket med Barnkonventionens regler som grund.

Barnens rätt i samhället – BRIS

Bris (Barnens rätt i samhället) är en organisation som hjälper barn och ungdomar som är oroliga eller har problem. Det är gratis att ringa till Bris telefonnummer 116 111. Dit kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.

Bris ser inte vilket telefonnummer samtalet kommer från. Det syns inte heller på telefonräkningen om någon har ringt till numret.

Bris kan också hjälpa vuxna som är oroliga för sina barn. Till Bris vuxentelefon kan vuxna ringa, telefonnummer 077-150 50 50.