Familj och individ

Senast uppdaterad: 7/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Vad är en familj? Svaret på frågan är olika i olika kulturer och samhällen. I vissa delar av världen ses släkten eller gruppen man tillhör som en del av familjen. I Sverige räknas oftast bara föräldrar, syskon och barn som familj. Vad som är en individ kan också se olika ut i olika kulturer och samhällen. Två olika sätt att se på individer är ett individualistiskt synsätt och ett kollektivistiskt synsätt.​

Individualistiskt synsätt

Ett individualistiskt synsätt innebär att individen ses som viktigare än gruppen. Varje person uppmuntras att ha egna idéer och åsikter. Individen ser sig själv som en egen person med eget ansvar för sitt liv, sin lycka och sin framtid. Hen är i första hand en egen individ och i andra hand en del av olika grupper.

Kollektivistiskt synsätt

Ett kollektivistiskt synsätt betyder att gruppens intressen är viktigare än individens. Det du som person gör påverkar hela gruppen. I ett kollektivistiskt samhälle finns det oftast en stark gemenskap. Personerna i gemenskapen tar ansvar för varandra. Ett kollektivistiskt synsätt betyder ofta att man räknar in fler personer i sin familj. Släkten och gruppen räknas ofta som familj.

Olika samhällssystem

Olika samhällsystem gör att människor har olika synsätt. Sverige är på många sätt ett individualistiskt samhälle. Det du gör påverkar mest dig själv och inte din familj eller släkt.

I Sverige ska staten ta ansvar för att garantera människornas säkerhet. Det leder till att människor inte är beroende av sina släktingars beskydd för att leva ett tryggt liv. I samhällen där staten inte tar ansvar för sina invånare förlitar sig människor mer på sina släktingar för sin trygghet.

Om en person begår ett brott i Sverige så straffas bara personen som begick brottet, inte den personens familj eller släkt.