Skydd mot diskriminering

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Diskriminering betyder att vissa människor eller grupper behandlas sämre än andra och det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.​

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska se till att diskrimineringslagen följs.

Det är förbjudet enligt diskrimineringslagen för företag och organisationer att behandla vissa människor sämre än andra på grund av deras kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan tro, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Arbetsplatser och skolor måste ha en plan mot diskriminering. Du kan kontakta DO om du blivit diskriminerad.

Det finns olika fristående lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. De arbetar med att erbjuda råd och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering.

Regnbågsflaggan (också kallad Prideflaggan) är en symbol för hbtq-rörelsen. Den symboliserar alla människors lika värde samt mångfald bland homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Bild: Colourbox

Normer om kön och sexualitet

Alla samhällen har normer om hur människor ska leva. Normer är idéer, föreställningar och oskrivna regler om vad som ses som rätt och fel om hur människor ska vara, se ut och bete sig. I de flesta samhällen finns exempelvisnormer om att män och kvinnor ska vara olika och att de ska ha olika roller. Normer påverkar också vår syn på sexualitet och relationer. Exempelvis är föreställningen att alla människor ses som heterosexuella fortfarande väldigt stark.

I Sverige har alla rätt att leva och gifta sig med vilken partner de vill, oavsett kön. Vilket kön en människa själv känner sig som brukar kallas för könsidentitet. Könsidentiteten är inte kopplad till hur kroppen ser ut och fungerar utan vilket kön en person känner att den tillhör.

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Trans handlar om könsidentitet och uttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Ordet trans är ett begrepp för personer som inte identifierar sig med det biologiska kön som de föddes med. Transpersoner är ett brett begrepp för personer som identifierar sig som män, kvinnor eller både man och kvinna samtidigt. Transpersoner kan också välja att inte definiera sitt kön alls. Q står för "queer", ett förhållningssätt som kritiserar den heterosexuella normen i samhället. Queer kan också beskriva en identitet som innebär att en person inte vill definiera sitt kön eller sexuella läggning inom de traditionella begreppen.

Alla har rätt att uttrycka sin identitet som de vill. När någon behandlas sämre för attpersonen är homosexuell, bisexuell, transperson eller uttrycker sig på ett sätt som utmanar normer om hur kvinnor och män ska vara, så är det diskriminering.

Friheten att välja religion

Sverige har haft religionsfrihet sedan år 1951. Religionsfrihet betyder att alla har rätt att välja vilken religion eller tro man vill ha. Religionsfriheten räknas som en av de viktigaste rättigheterna i svensk grundlag. I flera internationella avtal, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, finns det information om religionsfriheten. Staten måste respektera, skydda och arbeta för religionsfriheten.

  • Alla människor ska ha rätt att välja, byta och lämna sin religion.
  • Alla människor ska ha rätt att utöva sin religion. Det betyder till exempel att alla har rätt att starta religiösa föreningar.
  • Alla har rätt att skriva och ge ut tidningar och information.
  • Alla har rätt att lära ut en religion och fira religiösa högtider.
  • Ingen människa ska bli diskriminerad på grund av tro.
  • Föräldrar har rätt att ge sina barn en religiös uppfostran enligt den egna tron.
  • Arbetsgivare bör visa en öppenhet inför anställdas behov av att kunna praktisera sin tro på arbetsplatsen.

Etnisk tillhörighet

I Sverige bor det människor som kommer från olika platser i världen. Etnisk tillhörighet betyder att varje person har ett ursprung i en eller flera kulturer och folkgrupper. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Att bli behandlad sämre på grund av etnisk tillhörighet är diskriminering och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Många människor har en eller flera funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningar kan till exempel vara att en person har svårt att se, prata, höra, förstå, röra sig eller koncentrera sig. Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det ska inte finnas hinder att delta i samhällslivet för de som har funktionsnedsättning. Ett exempel på arbetet för ett mer tillgängligt samhälle är att bygga om i offentliga lokaler så att personer som har svårt att gå i trappor kan komma in och röra sig i lokalerna utan hinder.

Ålder

Att bli behandlad sämre för att någon annan tycker att du är för gammal eller för ung är diskriminering. Det finns lagar och regler som bestämmer att man i vissa fall får behandla yngre och äldre personer olika. Det finns till exempel bestämda åldersgränser för när en person får ta körkort eller serveras alkohol.