Körkort i Sverige

Senast uppdaterad: 14/6-2021

För att få köra bil i Sverige så måste du ha fyllt 18 år och ha ett körkort.

Du får köra bil i Sverige under hela tiden som du är asylsökande. Efter att du har fått uppehållstillstånd kan du i vissa fall byta ut ditt körkort mot ett svenskt körkort. Det måste du göra inom ett år från det att du har folkbokfört dig för att få köra bil. Det kan också vara så att du behöver läsa in trafikregler och göra nya prov för att få ett svenskt körkort.

Byte av utländskt körkort till svenskt

Om du har ett körkort från ett EES-land och vill byta ditt körkort till ett svenskt körkort så ställs det vissa krav. Du måste ha ett giltigt körkort och vara permanent bosatt i Sverige.

Om du har ett körkort från ett land utanför EES kan du inte byta ut ditt körkort till ett svenskt körkort.

Ta körkort i Sverige

Du behöver vara permanent bosatt i Sverige för att ta ett svenskt körkort. Om du vill ta körkort måste du ha ett giltigt tillstånd för att få övningsköra och sedan göra ett körkortsprov. Det söker du hos Transportstyrelsen.

Det kostar pengar att övningsköra och ta körkort. Det betalar du själv eller så kan vissa personer få ansöka om lån. Du kan ansöka om körkortslån från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du är 18 – 47 år och varit arbetslös en viss tid.