Förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 7/12-2022

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

Så ansöker du om förlängt uppehållstillstånd

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Ansök på Migrationsverkets webbplats

På Migrationsverkets webbplats finns en e-tjänst för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Tjänsten finns på svenska och engelska. Du måste logga in med Bank-ID.

Om du inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid

Om du inte ansöker om nytt uppehållstillstånd innan ditt gamla tillstånd slutar gälla får du inte arbeta medan du väntar på beslut. Du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Om du studerar på gymnasial nivå

För att få behålla ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå måste du regelbundet visa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta.

När du har avslutat dina studier på gymnasial nivå kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd om du kan tjäna tillräckligt mycket pengar för att klara dig själv.

Ansöka om permanent uppehållstillstånd

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du:

  • uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd,
  • har haft uppehållstillstånd i minst tre år,
  • kan försörja dig själv,
  • lever ett skötsamt liv.