Webbplatser med information, råd och stöd

Senast uppdaterad: 13/12-2023

Terrafem har många års erfarenhet av att stödja kvinnor och flickor utsatta för våld. De talar många olika språk.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.

Killfrågor.se är en stödchatt där killar och transpersoner mellan 10 och 18 år kan chatta anonymt med volontärer.

1000 Möjligheter kan ge hjälp och stöd till dig som är under 25 år, och som upplevt eller lever i någon form av sexuell utsatthet.

Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden, är en röst för transpersoner i samhället. Föreningen arbetar med upplysning om transfrågor.

ROKS har ca 120 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Rädda Barnens Stödlinje är en flerspråkig stödlinje för barn och unga. Du som ringer får vara helt anonym. De vuxna som svarar är vana att lyssna och du får prata samt får råd och stöd, på ditt modersmål.

Barn och ungdomar upp till 18 år kan anonymt och kostnadsfritt vända sig till BRIS när de behöver stöd från en vuxen.

Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer.

En kvinno- och tjejjour som erbjuder skyddat boende för kvinnor som är utsatta för våld samt råd och stöd via telefon. De talar många olika språk.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik.

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

På kollpasoc.se kan du få hjälp att hitta stöd, information om vad socialtjänsten gör samt få hjälp att förstå svåra ord som du kan mötas av hos socialtjänsten.