Bidrag och lån från CSN

Senast uppdaterad: 22/2-2023

Att studera i Sverige är oftast gratis. Du kan söka olika typer av bidrag och lån från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för att täcka dina kostnader under tiden du studerar.

Du kan söka bidrag och lån om du har fått uppehållstillstånd. Vilka bidrag och lån du kan söka beror på hur gammal du är, och på vilken nivå du studerar.

Se filmen från CSN om olika bidrag och lån

Studiehjälp

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg.

Studiebidraget kan du ansöka om när du har fyllt 16 år och studerar på gymnasiet. Du måste studera på heltid.

Extra tillägg är ett bidrag som du kan söka om din familj tjänar lite pengar. Om du är under 18 år och har kommit till Sverige utan dina föräldrar, är det hur mycket du tjänar som räknas.

Om du skolkar har du inte rätt till bidragen. Då stoppar CSN dina utbetalningar och du kan också behöva betala tillbaka pengar. Även andra bidrag som du och din familj har kan påverkas, till exempel bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Studiemedel

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Om du ska studera på en eftergymnasial utbildning, till exempel på universitetet, kan du söka studiemedel även om du är yngre än 20 år.

Studiemedel består av bidrag och studielån. Du måste inte låna pengar. Du kan välja att bara söka bidraget om du vill. Du måste uppfylla olika villkor för att ha rätt till studiestöd, till exempel måste du studera på minst halvtid.

Om du har vårdnaden om barn kan du få extra bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Om du lånar pengar måste du betala tillbaka dem. Du måste betala tillbaka pengarna även om du flyttar från Sverige. Hur mycket du ska betala, och hur länge, beror bland annat på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Studiestartsstöd

Har du varit arbetslös en längre tid och behöver läsa in en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb? Då kan du ha rätt till studiestartsstöd. Det är ett bidrag som du kan få under ungefär ett år för att studera på komvux eller folkhögskola. För att ha rätt till studiestartsstöd måste du vara arbetslös på heltid och vara mellan 25 och 60 år. Det finns också fler villkor som du måste uppfylla.

Du ansöker om studiestartsstöd hos kommunen där du bor. Din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kommunen kan tala om vem du ska kontakta.