Olika utbildningar

Senast uppdaterad: 14/12-2023

Du som vill studera kan välja bland olika utbildningar beroende på vad du vill studera, om du har studerat tidigare och vilket sätt att studera som passar dig. Här finns information om flera olika utbildningar för vuxna.

Kommunen anordnar vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det kallas Komvux. Komvux är till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundläggande nivå eller gymnasial nivå, men är för gammal för att studera på grundskola eller i gymnasieskola.

Du kan studera på Komvux om du har fyllt 20 år, är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun och saknar de kunskaper som utbildningen ska ge.

Inför studierna bedöms dina kunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå. Du kan studera en eller flera kurser på Komvux. Du kan studera på heltid eller deltid. Sedan kan du fortsätta att studera på högskola, yrkeshögskola eller börja arbeta.

Ersättning när du studerar på Komvux

Om du studerar på Komvux och inte får till exempel etableringsersättning kan du ansöka om bidrag och lån från CSN.

Validering av dina kunskaper

Du kan göra en validering av dina tidigare kunskaper på Komvux. Det betyder att du kan få dina kunskaper kartlagda, bedömda och dokumenterade. Det kan vara kunskaper som du har skaffat dig på olika sätt, till exempel genom att arbeta eller studera. Valideringen kan öka dina chanser att få ett arbete eller att studera vidare. Valideringen ska utföras efter dina förutsättningar och behov.

Om du vill studera, eller göra en validering, kan du fråga studie- och yrkesvägledaren som arbetar på Komvux hur du ska göra. Du kan även kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du deltar i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen.

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en hjärnskada. Utbildningen kallas ibland Särvux och ibland Lärvux. Kommunen anordnar utbildningen på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan även studera svenska för invandrare, sfi, inom särskild utbildning för vuxna.

Du kan studera inom särskild utbildning för vuxna om du har fyllt 20 år, är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun och saknar de kunskaper som utbildningen ska ge. Inför studierna bedöms dina kunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå.

En yrkesutbildning är en utbildning inom ett specifikt yrke. Du kan gå en yrkesutbildning på Komvux eller på särskild utbildning för vuxna. Du kan också gå en yrkesutbildning på någon av yrkeshögskolorna.

Under utbildningen har du mycket kontakt med företag. Du får till exempel göra praktik. Det ökar dina chanser att få ett arbete efter utbildningen.

Lärlingsutbildning är en form av yrkesutbildning som finns inom Komvux och särskild utbildning för vuxna. Du kan gå en lärlingsutbildning för att få en grundläggande yrkesutbildning och mer erfarenhet av ett yrke. Du kan också få mer kunskaper inom yrkesområdet med hjälp av en handledare på arbetsplatsen.

En folkhögskola är en skola för vuxna elever. Där läser du kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. På många folkhögskolor kan du bo på skolan medan du studerar.

På en folkhögskola kan du läsa allmänna kurser eller särskilda kurser. Du kan läsa allmänna kurser istället för gymnasiet och ibland istället för grundskolan. Du kan läsa särskilda kurser som är inriktade mot ett speciellt ämne. Du kan till exempel studera musik eller konst. Du kan också lära dig ett särskilt yrke.

Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på folkhögskola kan ge dig grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet betyder att du har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på universitet och högskola.

Om du har utbildning i ett yrke från något annat land än Sverige, eller har jobbat inom ett yrke i något annat land, kan du behöva gå en kompletterande utbildning. Det är en utbildning där du får lära dig det som krävs för att arbeta inom yrket i Sverige.

Kompletterande utbildningar finns på universitet och högskolor. Det finns utbildningar till exempel för:

  • ekonomer
  • ingenjörer
  • sjuksköterskor
  • socionomer
  • systemvetare
  • läkare
  • lärare

Utbildningarna är mellan 1–2 år långa. Du kan få studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, under tiden som du går på utbildningen.

En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som inriktar sig på yrken där det finns stor brist på utbildad personal. Vilka utbildningar som finns beror på hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället.

Det är inte säkert att du får ett arbete om du har gått en arbetsmarknadsutbildning, men genom att gå utbildningen ökar dina chanser att få ett arbete och du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Distansutbildning

Ett sätt att studera är att studera på distans. Om du studerar på distans går du inte till en skola eller ett universitet för att studera. Du kan istället välja var du ska studera. Du kan till exempel vara hemma eller på ett bibliotek.

I vissa utbildningar använder man endast internet. Andra utbildningar har till exempel några tillfällen om året då du träffar lärare och andra elever. Mellan träffarna håller ni kontakten via internet, e-post eller telefon.

Det finns många olika utbildningar som hålls på distans. Du kan läsa både kortare kurser och längre program på distans. Distansutbildningarna kan vara på heltid eller deltid.

Universitet och högskola

För dig som vill studera på universitet eller högskola

Du behöver inte vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att få läsa på svensk högskola eller universitet. För att inte behöva betala studieavgifter måste du vara medborgare i EU-land/EES-land/Schweiz, ha permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd (ej på grund av studier) i Sverige.

Du som vill studera vidare har möjlighet att läsa enstaka kurser eller hela program på högskola eller universitet. Det finns ett stort utbud av kurser och program att välja på, men det finns olika antagningskrav för att komma in på dessa. De olika högskolorna och universiteten erbjuder olika program och kurser. För att hitta vilka kurser och utbildningar som erbjuds på vilka universitet och högskolor och vilka antagningskrav som ska uppfyllas för respektive kurs eller utbildning kan du besöka följande webbplatser:

Behörighet för att studera på universitet och högskola

För att kunna studera på högskola behöver du bland annat ha vissa förkunskaper. Du behöver ha en grundläggande behörighet som du skaffat dig genom fullständigt betyg från gymnasieskolan, gymnasieexamen, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet.

De flesta utbildningarna kräver att du har särskild behörighet som kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Det innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

Komplettera

Om du inte är behörig att läsa den kurs eller utbildning som du vill läsa, har du möjlighet att komplettera. Du kan komplettera genom att läsa kurser på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskolestudier.

Utbildningsnivåer på universitet och högskola

På universitet och högskolor delas alla kurser och program in i tre nivåer. Dessa nivåer är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla nivåer bygger på nivån under. Du som första gången ska studera på ett universitet eller högskola börjar på grundnivån.

Grundnivå

Du börjar att läsa en kurs i ett ämne eller inom ett område som inte kräver tidigare studier på universitet eller högskola. De allra flesta program som ges på grundnivå är tre år om du läser på heltid.

Avancerad nivå

För att få börja läsa ett program på avancerad nivå måste du ha en examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer.

Du kan även läsa fristående kurser på avancerad nivå, då krävs det att du har läst utbildning på grundnivå. Det krävs inte att du har en examen.

Forskarnivå

Om du vill läsa på forskarnivå krävs det att du har en examen på avancerad nivå.