Äldreomsorg

Senast uppdaterad: 9/2-2023

När en person blir äldre behövs ofta hjälp med praktiska saker i vardagen. I Sverige har äldre som behöver stöd och hjälp enligt lagen rätt till detta från samhället.

Vad äldreomsorgen kan hjälpa till med skiljer sig åt beroende på vilken kommun du bor i.

Äldreomsorgen kan ge hjälp i det egna hemmet och på olika typer av äldreboenden.

När någon avlider

Att dö kallas också att avlida. När en äldre anhörig avlider hemma ska man kontakta sjukvårdspersonal. Ibland hämtar de kroppen som körs till ett sjukhus där en läkare ansvarar för dödförklaringen. Har man speciella önskemål, till exempel utifrån religiösa procedurer, bör man prata om detta med vårdpersonalen.

Efterlevandeguiden

Att förlora en nära anhörig kan vara en stor prövning och du kan behöva hjälp och stöd för att hantera sorgen och de praktiska frågorna. Efterlevandeguiden är en oberoende webbplats som samlat det viktigaste du behöver veta när en närstående dör.

Efterlevandestöd

Den ekonomiska situationen förändras om du har haft gemensam ekonomi med en anhörig som har gått bort. Du kan behöva planera och göra en budget för din ekonomi. Men det finns också ekonomiskt stöd du kan få när en nära anhörig dör.

Efterlevandepension är ett ekonomiskt stöd som kan delas ut om man har en nära anhörig som har gått bort. Efterlevandepension är tänkt att täcka en del av försörjningen som den avlidne bidrog med.

Arv

Vem som ärver eventuella pengar och andra tillgångar efter den avlidna är reglerat i svensk lag och kallas för arvsrätt.