Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Senast uppdaterad: 15/8-2023

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Rökning, alkohol och narkotika kan bidra till ohälsa. Även spel om pengar kan leda till problem och ohälsa.

Tobak innehåller många giftiga ämnen. Bland annat nikotin som är ett beroendeframkallande ämne som finns i tobaksprodukter. Rökning ökar risken för en rad sjukdomar och gör att människor dör i förtid. Astma, cancer, lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och magsår är exempel på skador som rökning orsakar.

Snus är tobak som stoppas under läppen. Snus kan ge skador och sjukdomar i munnen och kan leda till cancer.

Elektroniska cigaretter består av en behållare med vätska som innehåller olika smakämnen och kemikalier. Nikotin ingår oftast, men däremot inte tobak. Att röka elektroniska cigaretter kan skada din hälsa. Det finns även en risk att man övergår till att röka tobakscigaretter.

I vattenpipa röker man smaksatt tobak eller en rökmassa som består av melass, tillsatser och sötningsmedel. Melass innehåller inte tobak eller nikotin. Även om det doftar och smakar mildare innehåller röken kolmonoxid och cancerogena ämnen precis som tobaksrök.

När du är i samma rum som en person som röker andas du in rök. Det kallas passiv rökning och gör att du kan få samma sjukdomar som den person som röker.

Det finns hjälp att få

Det är en stor vinst för hälsan att sluta röka eller snusa. Du kan få hjälp via din vårdcentral. Det finns även läkemedel som kan vara god hjälp när du vill sluta. Rådfråga din läkare om läkemedel. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Sluta Röka-linjen – en webbplats med mer information om tobak där du kan få gratis rådgivning på telefon av personal. Ring telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd för att sluta röka eller snusa.

Alkohol har en berusande effekt och påverkar din kropp. Du kan få positiv effekt och känna dig glad och avslappnad. Att dricka lite alkohol behöver inte vara farligt men mycket alkohol är skadligt för alla. Hjärnan och hjärtat kan skadas av alkohol. Alkohol kan öka risken för vissa cancersjukdomar. Att dricka alkohol under lång tid kan leda till depression, ångest och sömnproblem.

Alkohol kan göra att personer blir beroende. Att vara beroende av alkohol är att ha svårt att sluta dricka eller ha svårt att dricka mindre trots negativa konsekvenser av alkohol. Det kan göra att alkoholen påverkar jobbet och kontakten med familj och vänner.

Det finns hjälp att få

Det finns stöd att få för dig som vill ändra dina alkoholvanor. Sök hjälp och råd på din vårdcentral eller socialtjänst. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan också ringa Alkohollinjen om du funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Där får du prata med utbildade rådgivare. Till Alkohollinjen ringer du gratis och anonymt. Att ringa anonymt betyder att du inte behöver berätta vem du är. Ring till Alkohollinjen på telefonnummer
020-844 448.

I Sverige är all narkotika förbjuden. Ett annat ord som ibland används för narkotika är droger. Det finns många olika droger som till exempel amfetamin, kokain, heroin och cannabis. Den vanligaste narkotikan i Sverige är cannabis (hasch och marijuana). Kat räknas också som narkotika. Det finns även läkemedel som är narkotikaklassade. De får bara intas enligt läkarens ordination.

Narkotika är beroendeframkallande. Om du använder narkotika är det ofta svårt att sluta med det. Risken för att bli beroende är större om du använder drogen ofta eller mycket. Om du har blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem.

Dopning handlar om missbruk av hormonpreparat för att öka musklernas styrka och volym. Dopning är inte tillåtet i Sverige. Ett exempel på dopning är användning av anabola androgena steroider (AAS). Den som använder anabola androgena steroider får ofta kraftiga biverkningar som till exempel svår acne, humörsvängningar, impotens, fertilitetsproblem och allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns hjälp att få

De flesta som är beroende av narkotika behöver hjälp av personal i beroendevården inom sjukvården eller socialtjänsten. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

På vissa orter kan även kyrkan och vissa frivilligorganisationer erbjuda stöd och hjälp.

Cannabishjälpen är en webbplats som ger professionellt stöd och behandling för dig som vill sluta med cannabis eller stöd för dig som är anhörig.

Hos Dopingjouren kan du få hjälp och stöd om du använder anabola androgena steroider. Du kan också kontakta Dopingjouren om du är orolig för någon annan persons användning av dopning. Du kan ringa anonymt till Dopingjourens telefonrådgivning på telefonnummer 020–546 987. Att ringa anonymt betyder att du inte behöver berätta vem du är.

Om du har spelproblem betyder det att du har svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid du lägger på spel om pengar. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort.

För mycket spelande kan leda till psykisk ohälsa som oro, ångest, depression och självmordstankar. Spelproblem får ekonomiska konsekvenser. Personer med spelproblem får svårt att betala räkningar, får betalningsanmärkningar och ofta stora skulder.

Det finns hjälp att få

Har du själv eller någon du känner spelproblem? Vill du förändra dina spelvanor kan du söka hjälp och råd på din vårdcentral eller socialtjänst. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Stödlinjen är en webbplats som erbjuder stöd och hjälp till personer med spelproblem. Även den som är anhörig till personer med spelproblem kan få hjälp genom Stödlinjen. Du kan ringa anonymt till Stödlinjen och få stöd på telefonnummer 020–819 100. Att ringa anonymt betyder att du inte behöver berätta vem du är.

På webbplatsen Spelpaus.se kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige.