Om du behöver vård

Senast uppdaterad: 8/2-2023

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. På den här sidan får du hjälp att hitta rätt vård för de besvär eller behov som du har.

Viktigt att veta om du behöver söka vård

Du behöver ha med dig ditt identitetskort när du söker vård eller ska hämta ut medicin.

Om du är asylsökande i Sverige måste du ha med dig ditt LMA-kort när du söker vård. Du behöver även visa upp ditt LMA-kort om du ska hämta ut medicin på ett apotek. Om du inte har hunnit få ditt LMA-kort ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl.

I Sverige har all personal inom vården tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta saker om dig för andra utan att du har godkänt det. Tolkar som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt. Även de som arbetar på apotek har tystnadsplikt.

Om du inte pratar svenska så bra kan du få hjälp av en tolk när du träffar vårdpersonal.

Det är viktigt att du förstår vad vårdpersonalen säger och att vårdpersonalen förstår vad du säger. Det finns bilder som du kan använda när du träffar vårdpersonalen.

Hitta rätt vård

Ring 1177 Vårdguiden

Om du är osäker på när du ska söka vård kan du alltid ringa till 1177 Vårdguiden. Telefonnumret är 1177. Då kommer du få prata med en sjuksköterska som kan ge dig råd. Sjuksköterskan kan även ge dig information om var du hittar rätt vård. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt. I vissa regioner finns det möjlighet att få råd på andra språk än svenska.

Kontakta en vårdcentral

Det är oftast en vårdcentral du ska kontakta först om du blir sjuk eller har något besvär. Där kan du få hjälp med det mesta. Du kan också kontakta en vårdcentral om du mår dåligt psykiskt. Vårdcentralen kan hjälpa dig att komma i kontakt med psykiatriska vårdmottagningar.

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns kontaktuppgifter och öppettider till vårdcentraler över hela landet. Där hittar du även information om andra typer av vårdmottagningar och specialistvård.

Åk till en akutmottagning

Om du eller någon annan är mycket svårt sjuk eller allvarligt skadad ska du söka hjälp på en akutmottagning. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och är öppen dygnet runt alla dagar om året.

Om du eller någon annan mår mycket psykiskt dåligt och snabbt behöver hjälp ska du åka till en psykiatrisk akutmottagning.

Ring larmnummer 112

Om det är en nödsituation och fara för någons liv ska du ringa telefonnummer 112. Då får du snabbt hjälp och en ambulans som kör till akutmottagningen. På telefonnummer 112 får du kontakt med både ambulans, polis och brandkår.