Sjukskrivning

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Om du blir sjuk kan du ha rätt att få ersättning. Olika regler gäller om du är anställd eller arbetssökande eller om du har barn. Det är också lite olika regler beroende på hur lång tid du är sjuk.

Om du blir sjuk och behöver sjukskriva dig kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenning är en tillfällig ersättning som ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du är frisk och kan jobba igen.

Hur mycket du får i sjukpenning beror på din inkomst. Vilka regler som gäller för sjukpenning är lite olika beroende på om du är arbetslös, anställd eller egenföretagare.

När du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan ska du tillsammans med din ansökan skicka med ett läkarintyg som visar varför du inte kan jobba. Försäkringskassan gör då en bedömning om kraven för sjukpenning är uppfyllda eller inte.

För att ha rätt till sjukpenning gäller att du är sjuk minst en fjärdedel av tiden du skulle arbetat, sökt arbete eller varit föräldraledig. Du måste också vara försäkrad i Sverige.

Att bedöma rätten till ersättning