Webbplatser med information, råd och stöd

Senast uppdaterad: 9/2-2023

Terrafem har många års erfarenhet av att stödja kvinnor och flickor utsatta för våld. De talar många olika språk.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.

Killfrågor.se är en stödchatt där killar och transpersoner mellan 10 och 18 år kan chatta anonymt med volontärer.

1000 Möjligheter kan ge hjälp och stöd till dig som är under 25 år, och som upplevt eller lever i någon form av sexuell utsatthet.

Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden, är en röst för transpersoner i samhället. Föreningen arbetar med upplysning om transfrågor.

ROKS har ca 120 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Barn och ungdomar upp till 18 år kan anonymt och kostnadsfritt vända sig till BRIS när de behöver stöd från en vuxen.

Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer.

En kvinno- och tjejjour som erbjuder skyddat boende för kvinnor som är utsatta för våld samt råd och stöd via telefon. De talar många olika språk.