Bedömning av hur gammal du är

Senast uppdaterad: 1/3-2023

För att Migrationsverket ska kunna utreda din asylansökan på rätt sätt måste de veta hur gammal du är.

I Sverige räknas alla som är under 18 år som barn. Du som är under 18 år har andra rättigheter än en asylsökande vuxen, som är över 18 år gammal.

Det räcker inte att du berättar för Migrationsverket hur gammal du är. Du som söker asyl måste visa att det du säger stämmer.

Om du har identitetshandlingar med dig

Om du har några identitetshandlingar med dig står det hur gammal du är i dem. En identitetshandling kan till exempel vara ett pass eller en legitimation. Det är ett bevis på hur gammal du är.

Om du inte har några identitetshandlingar

Om du inte har några identitetshandlingar med dig finns det andra sätt att visa Migrationsverket hur gammal du är. Utifrån vad du visar gör Migrationsverket en åldersbedömning. Det betyder att Migrationsverket bedömer om det du har berättat om din ålder är sannolikt, baserat på vad du har visat dem.

Din handläggare på Migrationsverket berättar för dig vad du kan göra. Det kan till exempel vara att visa upp dina betyg från skolan eller andra intyg där det står hur gammal du är, om du har några. Visa Migrationsverket alla bevis du har på hur gammal du är.

Du kan också göra en så kallad medicinsk åldersbedömning.

Medicinsk åldersbedömning

Migrationsverket kan erbjuda dig att göra en medicinsk åldersbedömning om de har bedömt att det inte är sannolikt att du är under 18 år.

Det är Rättsmedicinalverket som gör den medicinska åldersbedömningen. Rättsmedicinalverket är en myndighet i Sverige. På myndigheten jobbar experter inom till exempel medicin.

Om du ska göra en medicinsk åldersbedömning kommer Rättsmedicinalverket att skicka ett brev till dig och din gode man. I brevet står det hur du bokar tid för att göra en medicinsk åldersbedömning. Det är gratis att göra en medicinsk åldersbedömning.

En medicinsk åldersbedömning innebär att en tandläkare undersöker dina tänder och att en läkare undersöker ett av dina knän.

Undersökningarna skickas till Rättsmedicinalverket som gör en bedömning på ungefär hur gammal du är utifrån vad undersökningarna har visat. Rättsmedicinalverket skickar bedömningen till Migrationsverket.

Migrationsverket skickar sedan bedömningen till ditt offentliga biträde. Ditt offentliga biträde hjälper dig att förstå vad det betyder. Ditt offentliga biträde hjälper dig även med vad du ska göra, beroende på vad bedömningen av din ålder visar.

Här kan du se en film om medicinsk åldersbedömning, som Rättsmedicinalverket har gjort. Filmen finns på svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Migrationsverket bedömer din ålder

Migrationsverket gör en bedömning utifrån den information de har om hur gammal du är. Allt du har visat för Migrationsverket kan ha betydelse.

Om Migrationsverket bedömer att du är yngre eller äldre än vad du har berättat för dem kommer de att ändra din ålder i din asylansökan.

Om Migrationsverket bedömer att du är äldre än 18 år kommer din asylansökan att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande.

Om du inte håller med om Migrationsverkets bedömning

Om du har sökt asyl före den 1 februari 2017

Om du har sökt asyl före 1 februari 2017 beslutar Migrationsverket om din ålder samtidigt som de beslutar om du får uppehållstillstånd eller inte.

Om du inte håller med om Migrationsverkets bedömning av din ålder kan du säga det om du väljer att överklaga beslutet på din asylansökan.

Om du har sökt asyl efter den 1 februari 2017

Om du har sökt asyl 1 februari 2017 eller senare kan du få ett tillfälligt beslut om ålder, innan du får ett beslut på din asylansökan. Det betyder att Migrationsverket kan besluta att du ska registreras som under eller över 18 år innan du får beslut på din ansökan om asyl.

Om du inte håller med om Migrationsverkets bedömning av din ålder kan du överklaga beslutet om ålder.