Vad påverkar möjligheterna att få uppehållstillstånd? 

Senast uppdaterad: 13/2-2023

Du kan få uppehållstillstånd om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Varje asylansökan ska prövas individuellt. Det betyder att Migrationsverket ska utreda just dina skäl att ansöka om asyl i Sverige, vad just du har varit med om och vad du är rädd ska hända dig.

Du måste berätta för Migrationsverket vem du är, varför du har flytt och vad du tror kommer att hända om du måste återvända till ditt hemland. Berätta så mycket du kan om dig själv och din situation, även om det känns svårt.

Det är viktigt att du talar sanning och inte låter bli att berätta något. Om du kommer på att du har glömt att berätta något för Migrationsverket är det viktigt att du berättar det så snart du kan.

I FN:s flyktingkonvention står det vad som krävs för att en person ska räknas som flykting. En flykting får oftast uppehållstillstånd i tre år.

Du räknas som flykting om Migrationsverket bedömer att du har god anledning att vara rädd för förföljelse. Förföljelsen kan vara på grund av:

  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp

Detsamma gäller om du uppfattas tillhöra någon av flyktinggrunderna. Det vill säga, om du riskerar förföljelse därför att andra tror att du tillhör en viss ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning.

EU har gemensamma regler för vad som krävs för att en person ska räknas som alternativt skyddsbehövande. En person som är alternativt skyddsbehövande får oftast uppehållstillstånd i 13 månader.

Du räknas som alternativt skyddsbehövande om Migrationsverket bedömer att det finns risk för att du:

  • Straffas med döden.
  • Utsätts för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  • Skadas på grund av väpnad konflikt, trots att du inte är soldat.

Det kan hända att asylsökande får uppehållstillstånd trots att de inte bedöms vara flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

Det kan till exempel gälla om du har ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd, om du har utsatts för människohandel eller ska medverka i en brottsutredning.