Att vara asylsökande

Senast uppdaterad: 1/3-2023

Migrationsverket kan ha långa köer och du kan få vänta länge på att få komma till en asylutredning. Väntetiderna kan vara olika långa från person till person. Alla asylansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.

Det är vanligt att må dåligt

Det är vanligt att känna sig orolig för vad som kommer att hända i framtiden när man väntar på beslut om sin asylansökan. En del kan också må dåligt för att de har varit med om otäcka händelser i hemlandet eller under flykten till Sverige.

LMA-kort

LMA betyder "lagen om mottagande av asylsökande".

När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat LMA-kort. Du ska hämta ut ditt LMA-kort på Migrationsverkets mottagningsenhet.

LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut.

LMA-kortet ersätter det kvitto som du fick när du lämnade in din asylansökan. Du ska alltid ha ditt LMA-kort med dig. Det är viktigt till exempel när du besöker vården eller hämtar ut medicin. Du kan få ett billigare pris om du har ditt LMA-kort med dig.

Ett LMA-kort från Migrationsverket.

Källa: Migrationsverket

Hälsoundersökning

Alla asylsökande får ett erbjudande om en gratis hälsoundersökning. Vårdcentralen där du bor skickar ett brev till dig där det står att du får komma på hälsoundersökning.

Under hälsoundersökningen får du träffa vårdpersonal: en sjuksköterska och en läkare. Sjuksköterskan frågar om din hälsa och tar prover för att se om du har någon sjukdom som behöver behandlas. Sjuksköterskan berättar också om hur den svenska vården fungerar. Du får träffa en läkare som kan göra en kroppsundersökning om det behövs.

Fråga vårdpersonalen om du undrar över något kring din hälsa. Berätta hur du mår psykiskt. Det finns hjälp att få om du känner dig nedstämd, ledsen, orolig, har ångest, mardrömmar eller har svårt att sova. Du kan också prata med vårdpersonalen om du behöver preventivmedel eller mödravård.

Vårdpersonalen arbetar inte för Migrationsverket och har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon om ditt besök eller vad du har sagt till dem.

Hälsoundersökningen påverkar inte din asylansökan. Den är till för att du ska kunna få hjälp om du har behov av vård.