Rättigheter under asyltiden

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället.

Det betyder till exempel att:

 • Du har rätt att säga vad du tycker och känner. Vuxna måste lyssna på dig och dina behov när de fattar beslut som rör dig.
 • Du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det.
 • Du har rätt att gå i skolan.
Särskilda rättigheter under asyltiden
 • Rätt till skola

  Du har rätt att gå i skola eller gymnasium under asyltiden på samma sätt som andra barn som bor i Sverige.

 • Rätt till vård

  Du som är under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Tandvården är gratis för den som är under 18 år. Sjukvård är ofta gratis för den som är under 18 år.

 • Rätt till ekonomiskt stöd vid behov

  Om du inte har pengar, eller tjänar pengar, kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

 • Rätt att arbeta

  Om du är 16 år eller äldre och har hjälpt till att bevisa vem du är under asylutredningen kan du ha rätt att arbeta i Sverige under tiden som du är asylsökande.

  Du måste ha fått ett bevis på att du får arbeta under tiden du väntar på ett beslut på din asylansökan. Det kallas att få AT-UND. Du kan få AT-UND av Migrationsverket.

 • Rättigheter om du har en funktionsnedsättning

  Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning har särskilda rättigheter under tiden du är asylsökande:

  • Du kan få hjälp att prata med Migrationsverkets handläggare när du ansöker om asyl.
  • Du har rätt till stöd som gör det lättare för dig att komma in i det svenska samhället om du får uppehållstillstånd.
  • Kommunen där du bor ska se till att du får det stöd du behöver för att klara av din vardag.
 • Rätt att återförenas med din familj

  Barn har rätt att vara med sin familj. Det står i FN:s barnkonvention som Sverige har skrivit under.

  Svenska myndigheter kan hjälpa dig att hitta din familj om du har kommit till Sverige utan dem. Om dina föräldrar eller andra anhöriga är i trygghet i ett annat land kan du få åka dit.

  Om dina föräldrar inte är i trygghet i ett annat land kan de få uppehållstillstånd i Sverige. För att det ska gå måste du ha fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller ett permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande. I vissa fall kan det gälla även för dig som har fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

 • Rätt att överklaga

  Du har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om du får ett avslag på din asylansökan.