Beslut om din ansökan om asyl

Senast uppdaterad: 24/5-2024

När Migrationsverket har gjort en asylutredning gör de en bedömning. Sedan får du ett beslut på om din asylansökan har blivit beviljad eller om du har fått avslag.

Beslutet kan vara ja eller nej

Om du får ja på din ansökan om asyl får du ett uppehållstillstånd och du har rätt att stanna i Sverige.

Om du får nej på din ansökan om asyl kallas det att du får avslag på din ansökan.

Migrationsverket grundar beslutet på din berättelse, och på de bevis som du har lämnat in som stöd för det du har berättat. Migrationsverket grundar även beslutet på vad de vet om situationen i ditt hemland.

Migrationsverket kan meddela dig om beslutet på olika sätt

När Migrationsverket har fattat ett beslut om din ansökan kan de berätta om beslutet på ett möte där du och din gode man får träffa en handläggare, eller skicka ett brev till dig med beslutet.

Även om du får beslutet med brev kommer Migrationsverket kalla dig och din gode man till ett möte där du får information om beslutet med hjälp av tolk. Då förklarar handläggaren vad beslutet betyder, vad du har för rättigheter och vad som händer sen.