Beslut

Senast uppdaterad: 22/5-2018

Efter att asylutredningen är gjord och Migrationsverket har gjort en bedömning får du ett beslut på om din asylansökan beviljas eller avslås.

Beslutet grundas på din berättelse och de bevis som du har lämnat in som stöd för det du har berättat. Det grundas även på vad Migrationsverket känner till om situationen i ditt hemland.

Migrationsverkets handläggare berättar om beslutet

När Migrationsverket har fattat ett beslut skickar de ett brev till dig. I brevet står när och var du och din gode man ska träffa Migrationsverkets handläggare.

Handläggaren kommer att berätta för dig om din asylansökan blir beviljad eller avslagen. Handläggaren kommer också att berätta för dig hur Migrationsverket har kommit fram till beslutet.