Familjeåterförening

Senast uppdaterad: 6/12-2022

Barn har rätt att vara med sin familj. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har skrivit under.

Vad är familjeåterförening?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Svenska myndigheter kan hjälpa dig att hitta din familj, om du har kommit till Sverige utan dem. Om dina föräldrar eller andra anhöriga är säkra i ett annat land kan du få åka dit.

Om dina föräldrar inte är säkra i trygghet i ett annat land kan de ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. För att det ska gå måste du ha ett uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. I vissa fall kan det gälla även för dig som har fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Vem har rätt till familjeåterförening?

Om du har uppehållstillstånd i Sverige kan dina föräldrar och syskon ansöka om att få återförenas med dig i Sverige.

För att Migrationsverket ska kunna pröva ifall din förälder har rätt till att flytta till Sverige ska du som bor i Sverige:

  • vara ogift,
  • vara under 18 år,
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensam efter att du kom till Sverige,
  • ha ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, men inte ha blivit svensk medborgare.

Du kan ha rätt att återförenas med din familj även om du är äldre än 18 år när du får uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, om du var under 18 år när du ansökte om skydd i Sverige. Detta gäller bara om din familj ansöker inom tre månader från att du fått ditt uppehållstillstånd.