Familjeåterförening

Senast uppdaterad: 24/1-2024

Här kan du läsa om vad du kan göra om du har kommit ifrån din familj innan eller under flykten till Sverige.

Vad är familjeåterförening?

Barn har rätt att vara med sin familj. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har skrivit under.

Familjeåterförening betyder att en familj som har splittrats, på grund av till exempel krig, kan återförenas.

Svenska myndigheter kan hjälpa dig att hitta din familj, om du har kommit till Sverige utan dem. Om dina föräldrar eller andra anhöriga är säkra i ett annat land kan du få åka dit.

Om din familj inte är säker i ett annat land kan de ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Då måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Vem kan ha rätt till familjeåterförening?

Om du har uppehållstillstånd i Sverige kan din familj ansöka om att få flytta till dig i Sverige.
För att Migrationsverket ska kunna pröva om din familj har rätt till att flytta till dig i Sverige ska du

  • vara ogift
  • vara under 18 år
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensam efter att du kom till Sverige
  • vara flykting eller alternativt skyddsbehövande
  • inte vara svensk medborgare.

Din familj kan ha rätt att återförenas med dig även om du är över 18 år, om du var under 18 år när du ansökte om asyl. Detta gäller bara om din familj ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.