Familjeåterförening

Senast uppdaterad: 5/7-2021

Barn har rätt att vara med sin familj. Det står i FN:s barnkonvention som Sverige har skrivit under.

Svenska myndigheter kan hjälpa dig att hitta din familj, om du har kommit till Sverige utan dem. Om dina föräldrar eller andra anhöriga är i trygghet i ett annat land kan du få åka dit.

Om dina föräldrar inte är i trygghet i ett annat land kan de få uppehållstillstånd i Sverige. För att det ska gå måste du ha ett uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. I vissa fall kan det gälla även för dig som har fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Vad är familjeåterförening?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Vem har rätt till familjeåterförening?

Om du har uppehållstillstånd i Sverige kan dina föräldrar och syskon ansöka om att få återförenas med dig i Sverige.

För att Migrationsverket ska kunna pröva ifall din förälder har rätt till att flytta till Sverige ska du som bor i Sverige:

  • vara ogift och under 18 år,
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensam efter att du kom till Sverige,
  • ha ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Vilka regler gäller?

Du som har sökt asyl efter 24 november 2015 får ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Om du har fått uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande får du i de flesta fall ett uppehållstillstånd på 13 månader. Det kan vara möjligt för dina föräldrar att ansöka om att få återförenas med dig i Sverige om du bedöms ha goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd.

Om du får uppehållstillstånd med status som flykting får du ett tillstånd på tre år. Då är det möjligt för dina föräldrar att ansöka om att få återförenas med dig i Sverige.

När du väl får ditt besked om uppehållstillstånd – vad ska du göra då?

Dina föräldrar kan lämna in en ansökan från det land de bor i. De kan ansöka på svenska ambassaden eller på Migrationsverkets webbplats.

När din familj ansöker om familjeåterförening måste de visa vilka de är. De behöver visa giltigt pass eller motsvarande identitetshandling.

När dina föräldrar gjort ansökan vill Migrationsverket ställa frågor till dig på en intervju eller i ett brev eller e-post.