Besök från utlandet

Senast uppdaterad: 1/12-2022

Om du ska få besök av släkt och vänner från ett land utanför EU kan besökarna behöva visum.

Besökarna behöver ha en inbjudan från dig för att få visum. Migrationsverket har en särskild blankett du måste fylla i och skicka till de personer du vill bjuda in. Ett visum gäller i 90 dagar. Varje sökande måste ha en egen inbjudan.

Den som vill besöka Sverige under en period längre än 90 dagar behöver ett uppehållstillstånd för besök. Då gäller en annan blankett.

Tillsammans med blanketten måste du skicka med:

  • ett speciellt personbevis utfärdat av skatteverket,
  • en kopia av en identitetshandling och
  • dokument som visar vem som står för försörjningen under besöket.

Besökarna behöver visa att de har pengar för resan och för sitt uppehälle. De behöver också en sjukförsäkring som täcker kostnaderna om de skulle bli sjuka under sitt besök.

Besökarna måste själva lämna in ansökan för visum, du kan inte ansöka för någon annan. Ansökan lämnas till en svensk ambassad eller generalkonsulatet.