Fritid, kultur och föreningsliv

Senast uppdaterad: 14/11-2018

Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete och skola.

På din fritid kan du delta i kommunens, föreningars och klubbars olika aktiviteter. Genom att delta i olika aktiviteter kan du lära känna nya människor och öva på det svenska språket.