Fritid, kultur och föreningsliv

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete och skola.

På din fritid kan du delta i kommunens, föreningars och klubbars olika aktiviteter. Genom att delta i olika aktiviteter kan du lära känna nya människor och öva på det svenska språket.

Hitta aktiviteter

"Aktiviteter i Sverige" är en kalender där du kan söka efter aktiviteter som passar dig. Du kan till exempel hitta föreningar nära där du bor som har aktiviteter som passar dina intressen.

Du kan skriva in sökord, eller välja en särskild dag eller aktiviteter inom ett särskilt område. Till exempel Idrott, Svenska språket eller Kultur och underhållning.