Må bra

Senast uppdaterad: 10/3-2023

Du som har kommit till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare har samma rättigheter som alla andra barn och ungdomar under 18 år i Sverige. Du har rätt att få hjälp och vård när du behöver det. Du har rätt att må bra.

I Sverige finns det många som arbetar för att du ska trivas och må bra. Bland annat socialtjänsten, din gode man och personalen på skolan eller inom sjukvården. Du kan berätta för dem om du mår dåligt eller om du behöver något. De ska se till att du får den hjälp du behöver för att må bra.

Om du blir sjuk eller behöver tandvård

Du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det. Vården kostar oftast inget om du är under 18 år. Det finns många olika typer av vård i Sverige.

Hälsoundersökning

Alla som söker asyl i Sverige får ett erbjudande om en gratis hälsoundersökning.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar om hur vi mår känslomässigt. Ibland är det mycket att tänka och då kan man behöva stöd. Du som har kommit till ett nytt land kanske tänker på något jobbigt som du har varit med om. Du kan vara orolig för vad som ska hända med din familj eller hur det ska bli i framtiden. Ibland kanske du mår dåligt utan att riktigt veta varför.

Ibland går det att göra saker själv för att må bättre. Det finns en ungdomsmottagning på internet på flera språk som heter Youmo.se. Där hittar du tips på vad du själv kan göra för att känna dig gladare och lugnare. På youmo.se kan du titta på filmer och läsa mer om vad du kan göra om du eller någon annan mår dåligt. Där får du även svar på många frågor om till exempel din kropp, kärlek och sex.

Film från Youmo.se: Har du varit med om något väldigt skrämmande?

Filmen finns på svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.

Sök hjälp om du mår mycket dåligt psykiskt

Om du mår dåligt länge eller mår mycket dåligt ska du söka hjälp. Du kan själv kontakta vården eller kanske ta hjälp av din gode man eller personalen på ditt boende.

Om du går i skolan kan du få hjälp av en kurator, skolsköterska eller annan personal inom elevhälsan. Du kan även kontakta till exempel en vårdcentral, en ungdomsmottagning eller Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup).

Här kan du läsa mer om vårdmottagningar och andra platser där du kan få hjälp om du mår dåligt psykiskt:

Alla som går i skolan i Sverige kan få hjälp genom något som heter elevhälsan. Det betyder att du kan få träffa en skolsköterska eller skolläkare på din skola. Det finns också en kurator eller psykolog på din skola som du kan prata med om du är ledsen och mår dåligt psykiskt. All personal som arbetar med elevhälsan har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta saker om dig för andra utan att du har godkänt det.

Du kan kontakta en vårdcentral om du mår dåligt psykiskt. Personalen kommer hjälpa dig att få rätt vård.

En ungdomsmottagning är en mottagning för ungdomar. Du kan gå dit från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år. Det är olika på olika mottagningar. På ungdomsmottagningen kan du få hjälp med många olika saker. Du kan gå dit om du känner dig orolig eller stressad och behöver någon att prata med. Du kan också gå dit om du till exempel vill ha hjälp med skydd mot graviditet eller undrar något om din kropp.

Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdomar upp till 18 år som mår psykiskt dåligt och behöver stöd eller vård. Ofta används förkortningen Bup när man pratar om Barn- och ungdomspsykiatrin. På de flesta ställen kan du kontakta Bup direkt genom att ringa den närmaste mottagningen.

Du kan också ringa till många mottagningar för att få rådgivning. Du får då prata med en behandlare. Ibland kan det vara tillräckligt med hjälp att få rådgivning på telefon. Ibland kan man behöva mer hjälp. Behandlaren kan bedöma om Bup är rätt mottagning för dig eller om du istället ska söka hjälp hos till exempel elevhälsan eller ungdomsmottagningen.

Gå till en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och vill ha hjälp så fort som möjligt. Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få veta vart du ska gå.

Om det är en nödsituation och fara för någons liv ska du ringa telefonnummer 112. Då får du snabbt hjälp. Om det behövs kommer en ambulans som kör dig till akutmottagningen.

Det finns även andra än sjukvården som erbjuder hjälp och råd om du mår dåligt psykiskt. Till exempel finns det många frivilligorganisationer som du kan ringa eller träffa för att få hjälp. Organisationerna har egna webbplatser på internet där du kan läsa mer om vilken hjälp de erbjuder.

Funktionsnedsättning

En person med en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan till exempel vara att du ser dåligt eller behöver vissa hjälpmedel som hörapparat eller rullstol. Det kan också betyda att du behöver hjälp av andra för att klara dig i vardagen.

Du som har en funktionsnedsättning har särskilda rättigheter under tiden som du är asylsökande. Din socialsekreterare ska hjälpa dig så att du får rätt stöd om du har en funktionsnedsättning.

Om du har fått uppehållstillstånd och är folkbokförd i en kommun har du rätt till ytterligare stöd.

Utsatt för våld

Det är förbjudet att använda våld, hota och skada andra. Våld kan vara olika saker. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Om du har blivit utsatt för våld har du har rätt till skydd och stöd.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Rökning, alkohol och narkotika kan bidra till ohälsa. Även spel om pengar kan leda till problem och ohälsa.