Om coronaviruset

Senast uppdaterad: 4/1-2023

Coronaviruset sprids i Sverige och världen och orsakar sjukdomen covid-19. Det är allas ansvar att hindra spridningen av viruset. Vaccinera dig för att få skydd mot en allvarlig sjukdom.

En sjuksköterska vaccinerar en äldre kvinna.

Även du som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd kan få vaccin.

Vaccinationen är gratis och du kan vaccinera dig även om du inte har id-handling, personnummer eller samordningsnummer.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Att vaccinera sig är gratis.

Mer information om sjukdomen covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om covid-19. Där finns bland annat frågor och svar om vaccination och vad man bör tänka på om man inte är vaccinerad.