Om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11/7-2022

Coronaviruset sprids i Sverige och världen och orsakar sjukdomen covid-19. Det är allas ansvar att hindra spridningen av viruset. Vaccinera dig för att få skydd mot en allvarlig sjukdom.

Även du som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd kan få vaccin.

Vaccinationen är gratis och du kan vaccinera dig även om du inte har id-handling, personnummer eller samordningsnummer.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Att vaccinera sig är gratis.

Mer information om sjukdomen covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om covid-19. Där finns bland annat frågor och svar om vaccination och vad man bör tänka på om man inte är vaccinerad.