Om du behöver vård

Senast uppdaterad: 8/2-2023

Du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det. Det finns många olika typer av vård i Sverige. På den här sidan får du hjälp att hitta rätt vård för dig.

Om du är under 18 år och söker asyl i Sverige har du rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn och ungdomar i Sverige. Vården kostar oftast inget om du är under 18 år.

Om du är över 18 år och söker asyl i Sverige har du rätt till sjukvård och tandvård som är akut. Du har också rätt till vård om du har besvär som kan bli akuta senare. Det är läkaren som bestämmer om besvären kan bli akuta senare.

Om du är över 18 år och har fått uppehållstillstånd har du rätt till samma sjukvård och tandvård som alla andra i Sverige.

Viktigt att veta om du behöver söka vård

Du måste ha med dig ditt LMA-kort om du söker vård. Du behöver även visa upp ditt LMA-kort om du ska hämta ut medicin på ett apotek. Om du inte har hunnit få ditt LMA-kort ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl.

Om du har fått uppehållstillstånd i Sverige behöver du ha med dig ditt id-kort när du söker vård eller ska hämta ut medicin på recept.

I Sverige har all personal inom vården tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta saker om dig för andra utan att du har godkänt det. Det du säger till vårdpersonalen påverkar inte dina möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Tolkar som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt. Även de som arbetar på apotek har tystnadsplikt.

Om du inte pratar svenska så bra kan du få hjälp av en tolk när du har kontakt med myndigheter och vården. Du har till exempel rätt att ha en tolk med dig när du träffar en läkare eller någon annan inom sjukvården eller tandvården.

Det är viktigt att du förstår vad vårdpersonalen säger och att vårdpersonalen förstår vad du säger. Det finns bilder som du kan använda när du träffar vårdpersonalen.

Hitta rätt vård

Elevhälsan

Alla som går i skolan i Sverige kan få hjälp genom något som heter elevhälsan. Det betyder att du kan få träffa en skolsköterska eller skolläkare på din skola. Det finns också en kurator eller psykolog på din skola som du kan prata med om du är ledsen och mår dåligt psykiskt.

1177 Vårdguiden

Om du är osäker på när du ska söka vård kan du alltid ringa till 1177 Vårdguiden. Telefonnumret är 1177. Då kommer du få prata med en sjuksköterska som kan ge dig råd. Sjuksköterskan kan även ge dig information om var du hittar rätt vård. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt. I vissa regioner finns det möjlighet att få råd på andra språk än svenska.

Vårdcentral

Om du inte är akut sjuk eller skadad ska du kontakta en vårdcentral. På en vårdcentral kan du få hjälp med det mesta. Du kan också kontakta en vårdcentral om du mår dåligt psykiskt. Vårdcentralen kan hjälpa dig att komma i kontakt med psykiatriska vårdmottagningar.

Akut sjukvård

Om du eller någon annan är mycket svårt sjuk eller allvarligt skadad ska du söka hjälp på en akutmottagning. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och är öppen dygnet runt alla dagar om året.

Om du eller någon annan mår mycket psykiskt dåligt och snabbt behöver hjälp ska du åka till en psykiatrisk akutmottagning. Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få veta vart du ska åka.

Larmnummer 112

Om det är en nödsituation och fara för någons liv ska du ringa telefonnummer 112. Då får du snabbt hjälp. Om det behövs kommer en ambulans som kör dig till akutmottagningen. På telefonnummer 112 får du kontakt med både ambulans, polis och brandkår.

Mottagning med specialister

Det finns mottagningar med olika specialister som inte finns på alla vårdcentraler. Till exempel psykiatriker, ögonläkare och hudläkare.

Tandvård

Du får gratis tandvård om du är under 18 år och söker asyl i Sverige. Om du har fått uppehållstillstånd får du gratis tandvård till och med det år du fyller 22 år.

Alla barn och ungdomar i Sverige blir kallade till undersökning hos tandläkaren. Oftast kallas du till tandläkaren en gång om året. Undersökningen görs för att hålla tänderna friska och till exempel upptäcka hål i tänderna.

Om du är asylsökande blir du kallad till undersökning fram till den dag du fyller 18 år.

Om du har fått uppehållstillstånd blir du kallad till undersökning fram till och med det år du fyller 22 år.

Köpa medicin

Medicin köper du på ett apotek. Till en del mediciner behövs ett recept från din läkare. Personalen på apoteket vet mycket om olika sjukdomar och kan ge dig råd om mediciner. De som arbetar på apotek har tystnadsplikt.