Om du är asylsökande och blir 18 år

Senast uppdaterad: 31/5-2023

När du fyller 18 år, eller om Migrationsverket bestämmer att din ålder ska ändras till över 18 år, räknas du inte längre som barn. Det kallas att du blir myndig. Här kan du som är asylsökande läsa om vad som händer när du blir myndig.

Socialtjänsten har inte längre ansvar för din ekonomi och ditt boende. Du har inte längre rätt till en god man.

Om du blir myndig innan du får svar på din ansökan om asyl tar Migrationsverket över ansvaret för dig. Du kallas till ett 18-årssamtal på Migrationsverket för att få information om vad som händer när du blir myndig. Migrationsverket berättar också om hur din dagersättning fungerar.

Ditt ärende hos Migrationsverket hanteras enligt de regler som gäller för vuxna asylsökande. Du ansvarar själv för kontakterna med Migrationsverket.

När du fyller 18 år, eller om Migrationsverket bestämmer att din ålder ska ändras till över 18 år, kan du inte längre bo kvar i det boende som kommunen har ordnat åt dig.

Kanske har du möjlighet att stanna kvar i kommunen i ett eget boende (EBO). Annars får du flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. Då kan du inte välja i vilken kommun du ska bo. Migrationsverket försöker hitta ett boende nära där du bor om det är möjligt. Vissa kommuner ordnar boenden, och låter ungdomar över 18 år bo kvar i kommunen. Socialtjänsten kan också erbjuda dig fortsatt boende om de bedömer att det finns särskilda skäl för det.

Om du väljer att ordna ditt boende själv under tiden du är asylsökande, kommer du inte att få hjälp med boende om du skulle få uppehållstillstånd.

När du fyller 18 år, eller om Migrationsverket bestämmer att din ålder ska ändras till över 18 år, ändras reglerna för hälsovård och sjukvård. Vuxna asylsökande har endast rätt till vård som inte kan vänta, förlossningsvård, vård vid abort, rådgivning om preventivmedel, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.