Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 2/3-2023

Det är utlänningslagen som styr vem som får stanna i Sverige.

Vilka typer av uppehållstillstånd finns?

Det finns olika typer av uppehållstillstånd:

  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd
  • Permanent uppehållstillstånd

I Sverige får de allra flesta ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. När du haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år har du möjlighet att söka ett permanent uppehållstillstånd.

Vad innebär de olika uppehållstillstånden?

Flykting - 3 år

Du som har fått status som flykting får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år. Efter tre år kan du ansöka om förlängning av det tidsbegränsade uppehållstillståndet. Ett förlängt uppehållstillstånd gäller i två år.

Efter tre år har du också möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

Alternativt skyddsbehövande - 13 månader

Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Efter 13 månader kan du ansöka om att förlänga uppehållstillståndet. Ett förlängt uppehållstillstånd gäller i två år.

Efter tre år har du möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

UR Skola har gjort en film som förklarar skillnaden mellan de olika uppehållstillstånden. Filmen är på svenska. Den har undertexter på svenska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.