Förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 30/11-2022

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

När måste du ansöka om förlängt uppehållstillstånd?

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Ansök på Migrationsverkets webbplats

På Migrationsverkets webbplats finns en e-tjänst för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Tjänsten finns på svenska och engelska. Du måste logga in med Bank-ID.