Gymnasielagen

Senast uppdaterad: 5/12-2022

Tidigare fanns en tillfällig lag som gjorde det möjligt för barn som kommit till Sverige utan sina föräldrar att få uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå. Den tillfälliga lagen slutade att gälla den 20 juli 2021.

Det går inte längre att få ett uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå.

Du som redan tidigare har fått ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, kan ansöka om att förlänga uppehållstillståndet om du behöver mer tid för att göra klart dina studier, eller därför att du vill söka arbete efter att du är klar med studierna.

Du som har fått ett arbete efter att ha haft uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Dessa regler finns i den så kallade gymnasielagen.