Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Om du studerar på gymnasial nivå och är mellan 17 och 24 år har du i vissa fall möjlighet att få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd för att slutföra dina studier.

Det gäller dig som läser på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning på till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (Komvux).

Hur länge uppehållstillståndet gäller beror bland annat på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram och hur lång tid du har kvar av din utbildning.

Vad krävs för att du ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå?

Det är många faktorer som påverkar om du kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du har fyllt 18 år och om du kommit till Sverige med eller utan dina föräldrar. Vilket program du studerar och när du ansökte om asyl i Sverige kan också påverka bedömningen.

För att få behålla ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå måste du regelbundet visa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta.

Vad händer när du har avslutat gymnasiet?

När du har avslutat dina studier på gymnasial nivå kan du få förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader för att hitta ett arbete. Om du inom den tiden får ett arbete som du kan försörja dig på kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.