Barn 0–5 år

Senast uppdaterad: 13/2-2018

​Att ha barn i förskoleåldern innebär mycket glädje men också många utmaningar för dig som förälder.

 • Barn som föds i Sverige

  Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Barnet får oftast samma tillstånd som föräldrarna har.

  Faderskapsintyg

  Om barnets föräldrar är gifta, och mamman är folkbokförd i Sverige, registreras maken som pappa till barnet. Om barnets föräldrar inte är gifta måste pappan till barnet bekräfta sitt faderskap. I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om faderskap men det kan också vara sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder. Vänd dig till din kommun för att få reda på vad som gäller där du bor.

  Om barnets mamma är asylsökande när barnet föds, och inte är gift med den andra föräldern, måste föräldraskapet registreras i samband med folkbokföringen. Detta görs efter att barnet fått uppehållstillstånd i Sverige.

 • Barnets utveckling

  Barnet genomgår många utvecklingsfaser och det är vanligt att föräldrar har många frågor om sitt barns utveckling.

 • Barnsäkerhet

  Det är viktigt att barnsäkra hemmet om du har barn i den här åldern.

 • Föräldraförsäkring

  Föräldraförsäkringen gör att föräldrar kan vara lediga för att ta hand om sitt barn. Det kallas att vara föräldraledig. När du är föräldraledig kan du söka föräldrapenning från Försäkringskassan.

  Det är vanligt att både kvinnor och män tar ledigt från arbete eller studier för att vara hemma med sina barn. Fördelningen av ledighetstiden mellan föräldrarna har starka kopplingar till barnrättsperspektivet. Ett barn har rätt till en nära kontakt med sina föräldrar.

 • Förskola

  Om du arbetar eller studerar får ditt barn gå i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

  Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

 • Barnets hälsa

  Barnhälsovården riktar sig till barn från födelsen till start i förskoleklass. En central uppgift för barnhälsovården är att följa alla barns hälsa, utveckling och livssituation.

  På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer men du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling.

  När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen.

 • Råd och stöd

  I kommunen finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd, få föräldrautbildning eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.