Barn 0–5 år

Senast uppdaterad: 13/2-2018

​Att ha barn i förskoleåldern innebär mycket glädje men också många utmaningar för dig som förälder.

 • Graviditet

  ​Här kan du läsa mer om var du kan vända dig under och efter graviditeten, samt om oönskade graviditeter.

 • Barn som föds i Sverige

  Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Barnet får oftast samma tillstånd som föräldrarna har.

  Faderskapsintyg

  Om barnets föräldrar är gifta, och mamman är folkbokförd i Sverige, registreras maken som pappa till barnet. Om barnets föräldrar inte är gifta måste pappan till barnet bekräfta sitt faderskap. I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om faderskap men det kan också vara sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder. Vänd dig till din kommun för att få reda på vad som gäller där du bor.

  Om barnets mamma är asylsökande när barnet föds, och inte är gift med den andra föräldern, måste föräldraskapet registreras i samband med folkbokföringen. Detta görs efter att barnet fått uppehållstillstånd i Sverige.

 • Barnets utveckling

  Barnet genomgår många utvecklingsfaser och det är vanligt att föräldrar har många frågor om sitt barns utveckling.

 • Barnsäkerhet

  Det är viktigt att barnsäkra hemmet om du har barn i den här åldern.

 • Föräldraledighet

  Att vara föräldraledig innebär att du är ledig från studier eller arbete för att ta hand om ditt barn. Det är vanligt att både kvinnor och män tar ledigt från arbete eller studier för att vara hemma med sina barn. Fördelningen av ledighetstiden mellan föräldrarna har starka kopplingar till barnrättsperspektivet. Ett barn har rätt till en nära kontakt med sina föräldrar.

 • Föräldraförsäkring

  Föräldraförsäkringen gör att föräldrar kan vara lediga för att ta hand om sitt barn. Det kallas att vara föräldraledig. När du är föräldraledig kan du söka föräldrapenning från Försäkringskassan.

 • Förskola

  Om du arbetar eller studerar får ditt barn gå i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

  Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

 • Barnets hälsa

  Barnhälsovården riktar sig till barn från födelsen till start i förskoleklass. En central uppgift för barnhälsovården är att följa alla barns hälsa, utveckling och livssituation.

  På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer men du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling.

  När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen.

 • Råd och stöd

  I kommunen finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd, få föräldrautbildning eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.

 • Aktiviteter för föräldralediga

  Det finns olika aktiviteter att göra för dig under din föräldraledighet om du vill träffa andra som är föräldralediga.

  Öppna förskolan är en mötesplats där du kan umgås med andra vuxna och barnen kan få möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Alla är välkomna, du behöver inte anmäla dig i förväg och det kostar ingenting. På vissa ställen finns det öppna förskolor som riktar sig särskilt till nyanlända föräldrar där det också finns möjlighet att få stöd i att lära sig svenska. Öppna förskolor kan drivas av kommunen men också av kyrkor och föreningar.

  Andra aktiviteter kan vara babyträffar på bibliotek, föräldracaféer, barnrytmik och babysim.

  I vissa köpcentrum och större varuhus kan det finnas familje- och amningsrum. Där det finns möjlighet att sitta ner och amma, byta blöjor och värma mat till barnet i en lugn miljö.

  Svenska med baby

  Genom Svenska med baby kan du träffa andra föräldrar och träna på svenska.

  Hitta aktiviteter

  "Hitta aktiviteter" är en kalender där du kan söka efter aktiviteter som passar dig. Du kan till exempel hitta föreningar nära där du bor som har aktiviteter som passar dina intressen.

  Du kan skriva in sökord, eller välja en särskild dag eller aktiviteter inom ett särskilt område. Till exempel Idrott, Svenska språket eller Kultur och underhållning.