Boende

Senast uppdaterad: 4/10-2021

I Sverige kan du bo på olika sätt. Du kan hyra eller köpa en lägenhet. Du kan hyra eller köpa ett hus. På de här sidorna hittar du bland annat information om olika sätt att bo och hur du kan göra för att söka bostad.

Alla har rätt till bostad

I Sverige har alla rätt till bostad. Det är olagligt att diskriminera bostadssökande på grund av:

  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • ålder

Antidiskrimineringsbyråer

Det finns olika lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. De kan ge råd och stöd till dig som blivit utsatt för diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Om du har blivit diskriminerad kan du skicka tips eller klagomål till DO.

DO använder tips och klagomål för att se till att lagen följs, inte för att lösa situationer för enskilda personer.

Folkbokföring

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.