Boende

Senast uppdaterad: 14/6-2021

I Sverige kan du bo på olika sätt. Du kan hyra eller köpa en lägenhet. Du kan hyra eller köpa ett hus. På de här sidorna hittar du bland annat information om olika sätt att bo och hur du kan göra för att söka bostad.

Alla har rätt till bostad

I Sverige har alla rätt till bostad. Det är olagligt att diskriminera bostadssökande på grund av:

  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • ålder

Folkbokföring

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.