Abonnemang, räkningar och skulder

Senast uppdaterad: 31/10-2018

Här kan du läsa mer om abonnemang och avtal, om räkningar och skulder och vad en betalningsanmärkning är för något.

Abonnemang

Ett abonnemang är ett avtal där en leverantör regelbundet levererar en vara eller tjänst till en kund. Abonnemanget kan gälla för en viss tid eller tills vidare. En leverantör är en person eller ett företag som levererar en vara eller en tjänst.

Ett abonnemang kan till exempel vara ett avtal att leverera el, att ringa med en viss mobiloperatör eller att kunna se på betal-TV via kabel eller satellit.

Det är oftast leverantören som tagit fram avtalet. Avtalet är oftast skrivet på ett sådant sätt att det kan användas i flera liknande affärssituationer och du som kund oftast inte påverka hur avtalet ser ut. Du som kund får välja att antingen acceptera avtalet för abonnemanget eller välja en annan leverantör.

Kunden kallas ofta abonnent.

Räkningar

En räkning är ett dokument som visar vad något kostar. På räkningen finns information om hur mycket du ska betala. Du kan till exempel få telefonräkning eller en räkning från förskola och fritids. Du kan också få räkningar för tv, elektricitet och värme. Räkning kallas också faktura.

Du ska betala räkningar före räkningens sista betalningsdag. Tänk på att det kan ta några dagar från att du skickar dina pengar, tills mottagaren får dem. Ofta står det "Betalning oss tillhanda" eller "Förfallodag" och ett datum. Det betyder att pengarna måste ha kommit fram senast det datumet.

Du kan gå till banken och betala räkningar, men det tar ofta lång tid och är dyrt. Många banker tar en hög avgift om du betalar hos dem.

Det går snabbare att betala via internet. Det är också billigare. För att kunna betala via internet måste du ha ett konto i en bank. Banken kan då ansluta ditt konto till internetbanken. Med internetbanken kan du betala räkningar från en dator.

På räkningar finns nummer till ett bankgirokonto eller plusgirokonto till den du ska betala. Du skriver själv in det kontonummer du betalar till via internetbanken.

Skulder och betalningsanmärkning

En skuld får man så fort man är skyldig någonting. I de allra flesta fall handlar skulder om pengar, vanligtvis obetalda räkningar och lån.

Om du missar att betala din räkning i tid hamnar du i skuld till säljaren. Nu har säljaren rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dessa avgifter läggs till räkningen du inte betalt. Skulden växer därför om du inte betalar i tid. Det kan gå ganska fort när skulden ökar.

Om du har fått en påminnelse ska du se till att betala så snabbt som möjligt för att inte hamna i större skuld.

Om du fortfarande inte betalar din räkning efter att du fått påminnelser kan företaget eller ett ombud till företaget skicka ett inkassokrav. Det betyder att du får en sista chans att betala räkningens kostnader och extra avgifter samt räntor innan ditt ärende lämnas till kronofogdemyndigheten. Dina betalningsanmärkningar registreras och det blir svårare att få bostad, köpa saker på avbetalning eller ta lån. Det går alltså inte att strunta i sina skulder. En betalningsanmärkning är registrerade i minst tre år.

Ibland kan situationer som uppstå som gör att du inte kan betala i tid. Det kan vara sjukdomar, olyckor eller att du av andra orsaker inte tjänar så mycket pengar som behövs för att betala dina skulder. Tag då genast kontakt med den eller de leverantörer som du har avtal med eller skulder till. På så sätt kan ni kanske komma överens om en avbetalningsplan.