Använda innehåll från Informationsverige.se

Senast uppdaterad: 4/7-2023

Använd gärna Informationsverige.se som källa till information om det svenska samhället. Samtidigt är det viktigt att innehållet inte tas ur sitt sammanhang. Därför har vi riktlinjer för hur innehållet på webbplatsen får användas.

Att använda texterna på Informationsverige.se på annan webbplats eller i annat material

Texterna på Informationsverige.se är skyddade av upphovsrätten. Du får citera delar av innehållet. När du citerar ska det framgå var texten är hämtad ifrån. Komplettera citatet med en länk till relevant del av Informationsverige.se. Du får inte använda hela texter och återpublicera dessa som en del av ditt eget material.

Att använda texterna på Informationsverige.se för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända

Om du arbetar i en verksamhet som bedriver informations- eller utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända får du använda innehållet på Informationsverige.se i ditt utbildningsmaterial, till exempel i din presentation (PowerPoint eller liknande). Ange att källan är Informationsverige.se. Du kan också skriva ut sidorna.

Innehåll från Informationsverige.se ska vara kostnadsfritt för alla användare.

Bilderna på Informationsverige.se är skyddade av upphovsrätten

Bilderna på Informationsverige.se är skyddade av upphovsrätten och får inte kopieras och användas i annat sammanhang.