Om nationella minoritetsspråk i Sverige

Senast uppdaterad: 9/12-2022

Informationsverige.se riktar sig till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Därför finns inte informationsverige.se på de nationella minoritetsspråken.