Kansalisia vähemistöjä

Senast uppdaterad: 9/12-2022

Kuulutko yhteen Ruottin viitheen kansalishiin vähemisthöin: juutalaiset, romaanit, ruottinsuomalaiset, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset? Sillon sulla on vahvistettuja oikeuksia ja maholisuuksia sinun kontaktissa meitten kans.

Sulla on oikeus saa tietoja sinun oikeuksista, riippumatta mitä kansalista vähemistökieltä sie puhut ja missä sie asut Ruottissa. Sie joka asut yhessä hallintoalueen kunnassa sulla on kans oikeus keskustella sinun kielelä meitten kans sekä puhheessa ette kirjoituksissa.

Met suojaama ja eistämä sinun kieltä ja kulttuuria

Met piämä suojata ja eistää kansalisia vähemistökieliä ja olletikki eistää kansalisten vähemistöitten maholisuuksia ette säilyttää ja kehittää kulttuurinsa Ruottissa, lasten kulttuurisen identtiteetin kehityksessä ja ommaa vähemistökielen käyttöä.

Met piämä kans antaa kansalisile vähemistöile maholisuuksia vaikuttamhaan kysymyksissä jokka koskevat heitä ja niin kauas kuin maholista neuvotella vähemistöjen eustajitten kans tällaisissa kysymyksissä.

Kansalisten vähemistöitten laki jällaa koko Ruottissa ja merkittee ette:

  • vähemistökieliä pittää suojata ja eistää
  • kansaliset vähemistöt pitävät saattaa säilyttää ja kehittää kulttuurinsa
  • hallintoviranomhaiset on velvoliset ilmottamhaan vähemistöitten oikeuksista ja anthaan heile omissa kysymyksissään vaikutusvaltaa

Stokholmin Lääninhallitus on yhessä Saamekäräjän kans vastuussa ette koortineerata ja seurata ylös kuinka Ruottin vähemistöpulitiikka totheutethaan maan kunnissa. Saamekäräjä on vastuussa saamelaisista ja Stokholmin Lääninhallitus on vastuussa juutalaisista, romaaneista, ruottinsuomalaisista ja tornionlaaksolaisista.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Kansalisten vähemistöjen laki jällaa koko Ruottissa ja merkittee ette vähemistökielet pittää suojata ja eistää. Kansaliset vähemistöt pitävät saattaa säilyttää ja kehittää kulttuurinsa ja hallintoviranomhaiset on velvolisia ilmottamhaan vähemistöitten oikeuksista ja antaa niile omissa kysymyksissä vaikutusvaltaa.