Att flytta

Senast uppdaterad: 3/7-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om att flytta. Det kan vara mycket att tänka på om du ska flytta till en ny bostad. Du kommer få läsa om sådant som kan vara viktigt att känna till när du flyttar.

Du kommer bland att få läsa om uppsägning av hyreskontrakt, adressändring och om eftersändning av post.

Alla har rätt till bostad. Att du har rätt till bostad betyder att du kan söka hjälp att få någon form av boende om du inte har någonstans att bo. Kommunen har ett ansvar för att det finns bostäder till kommunens invånare.

Du har också rätt att flytta och välja var i Sverige du ska bo.

Säg upp tidigare hyreskontrakt

Om du flyttar från en hyreslägenhet behöver du säga upp ditt kontrakt. Uppsägningstiden kan variera mellan olika hyresvärdar. Hur lång din uppsägningstid är ska stå i ditt hyreskontrakt. Det är bra att skriva till din hyresvärd att du vill säga upp din lägenhet.

Folkbokföring och anmälan om flytt

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av alla som bor i Sverige. I folkbokföringen registreras till exempel dina personuppgifter, på vilken adress du bor och om du är gift eller har barn. Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala skatt, var du får rösta och rätten till olika bidrag och förmåner. Varje kommun planerar också sin verksamhet efter hur många personer som bor där.

Om du flyttar till en ny adress ska du anmäla det till Skatteverket inom en vecka efter att du flyttat. Det är viktigt eftersom det står i folkbokföringslagen att du är skyldig att anmäla att du flyttat. Det är också viktigt för att du ska få din post till rätt adress. Det är gratis att anmäla flytt och du kan göra det digitalt på Skatteverkets webbplats eller genom att fylla i en blankett.

Om du bor i en lägenhet ska din adress innehålla ett lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret har fyra siffror, till exempel 1001, och visar vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt hyreskontrakt, på ditt postfack eller din ytterdörr.

Skatteverket har gjort en film om folkbokföring och anmälan om flytt. Filmen finns på svenska, arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.

Eftersändning av post

Du kan beställa eftersändning av din post. Det innebär att post som skickats till din gamla adress skickas vidare till din nya adress. Hos Svensk Adressändring AB kan du beställa eftersändning av post. Tänk på att din folkbokföringsadress inte ändras om du beställer eftersändning av post.

Abonnemang och avtal

Det kan finnas flera abonnemang och avtal som du behöver flytta eller säga upp. Tänk på att många avtal har uppsägningstid eller bindningstid så det är bra att säga upp dem i god tid innan du ska flytta. Exempel på abonnemang och avtal som kan behöva flyttas eller sägas upp:

  • Telefonabonnemang för fast telefon (ej mobilabonnemang)
  • Internetabonnemang
  • Betal-TV-kanaler
  • El-avtal
  • Parkering
  • Larm
  • Försäkringar

Vilka abonnemang och avtal behöver du säga upp om du ska flytta?

Det är viktigt att ha en försäkring som skyddar dig och dina saker. Nästan alla hushåll i Sverige har en hemförsäkring. En hemförsäkring är ett grundläggande skydd som kan ge dig ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand eller vid vattenskada. Hemförsäkringen ger också skydd för alla personer som står med på försäkringsbrevet och bor i samma bostad. Dessutom innehåller hemförsäkringar bland annat ett reseskydd.

Flyttstädning och besiktning

Oftast ansvarar du för att din bostad är flyttstädad när du lämnar den, oavsett om du bor i en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än en vanlig städning och tar mycket tid. Du kan antingen flyttstäda själv eller anlita ett företag. Om flyttstädningen inte är tillräckligt bra kan du bli skyldig att betala.

Vanligtvis besiktas en lägenhet när en hyresgäst flyttar och ett protokoll upprättas där eventuella skador antecknas. En hyresgäst kan bli skyldig att ersätta skador som uppkommit på en bostad.

Nya bostaden

Det är viktigt att du får alla nycklar till din nya bostad. Om du flyttar in i en hyreslägenhet är det bra att jämföra besiktningsprotokoll med din lägenhet så det inte finns skador på lägenheten som inte är kända.

Vad är viktigt att du tänker på om du ska flytta?