Kultur och fritid

Senast uppdaterad: 22/6-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om kultur och fritid. Vi behöver kultur och fritid för att må bra. Det finns många möjligheter till kultur och fritid i Sverige.

En plats i en nationalpark med korsande vandringsleder och olika informationsskyltar.

Foto: Amelie Wintzell

Du kommer bland annat få läsa om fritidsaktiviteter, hur du lånar böcker på biblioteket och om att träna svenska tillsammans med andra.

Alla har rätt att ta del av konst, musik, teater, dans, film, litteratur och vetenskap. Du har också rätt att själv utöva kultur och skapa konst. Kvinnor och män har samma rätt att själva bestämma vilka delar av kulturlivet de vill delta i.

Barn har rätt till en aktiv fritid, med lek och fritidssysselsättning som passar för barnets ålder. Barn har också rätt att ta del av kultur och att själva utöva kultur och skapa konst.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor med andra. Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fritid, kultur och föreningsliv

Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete, skola och hushållsarbete. Du väljer själv vad du vill göra på din fritid.

Vanliga fritidsintressen är till exempel idrott, dans och teater, att spela musik, att spela tv-spel och dataspel och läsa böcker. Många föreningar och kommuner har olika sorters inriktningar och fritidsaktiviteter du kan delta i. Några exempel på olika sorters föreningar är idrotts- och kulturföreningar, studieförbund och trossamfund.

Att delta i kommunens eller olika föreningars aktiviteter ger möjlighet att lära känna nya människor och öva på det svenska språket.

Det finns en mängd olika föreningar och aktiviteter att välja på.

Kommuner och föreningar har ibland aktiviteter för nyanlända, flyktingar och invandrare för att det ska vara lättare att komma in i det svenska samhället. Kontakta din kommun eller sök på deras webbplats för att se vad som finns i din kommun.

Vilka fritidsaktiviteter finns i din kommun?

Vilka är de vanligaste fritidsintressen i det land eller de länder du bott i tidigare?

Det finns många olika former av kultur. All kultur ska bidra till en individs utveckling. Det betyder att kulturen får människor att utvecklas. Sverige har liksom många andra länder mycket kultur att erbjuda i form av till exempel natur, historia och mat.

Lokalerna där du kan ta del av kulturlivet ska vara tillgängliga för alla. Det innebär bland annat att det ska gå att ta sig fram i lokalerna med en rullstol och att texter på skyltar är anpassade för personer med synnedsättning.

Exempel på fritidsaktiviteter och kulturliv:

Att vara ute i naturen är en vanlig fritidsaktivitet i Sverige. Det finns flera nationalparker som du kan besöka. Det finns också många vandringsleder du kan vandra på. Det finns ofta stugor eller vindskydd att övernatta i längs vandringslederna.

I Sverige får alla vara i naturen, oavsett vem som äger marken. Detta kallas allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du plocka bär, svamp och blommor ute i naturen, men du får inte plocka i någons trädgård. En del växter är fridlysta. De får du aldrig plocka. Det kan också finnas särskilda regler för vad du får plocka i nationalparker och naturreservat.

Kantarell, karljohan och trattkantarell är svampar som går att äta, som du kan plocka i skogen. Plocka inte svamp som du inte känner igen. Det finns giftiga svampar, som till exempel flugsvamp. I skogen finns också mycket bär som går att äta. Lingon, blåbär, hjortron och hallon är alla goda att äta. Det finns även giftiga bär. Plocka inte bär som du inte känner igen.

Svenskt Friluftsliv har gjort filmer om allemansrätten. Filmerna är på svenska med undertexter på svenska, arabiska, engelska, persiska och ukrainska.

Alla svenska kommuner har bibliotek för invånarna.

På biblioteken kan du låna böcker, läsa tidningar, lyssna på musik och använda datorer. Där finns böcker och tidningar på många olika språk. Vissa bibliotek har också språkträning och läxhjälp.

Du lånar böcker, tidningar och cd-skivor gratis. För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort (lånekort). Det får du på biblioteket.

Lånetiden är oftast tre veckor. När du lånar en bok eller något annat får du ett kvitto där det står när lånet ska lämnas tillbaka. Lämnar du inte tillbaka lånen i tid får du betala en förseningsavgift.

De flesta bibliotek erbjuder även tillgång till dator och internet. Om du vill skriva ut eller kopiera ett dokument måste du betala.

Många bibliotek anordnar också språkcaféer. Där kan du träffa folk för att öva på olika språk.

Om du är intresserad av att motionera eller träna finns många möjligheter. Du kan till exempel vara i offentliga parker, simhallar och ishallar. Det finns också sporthallar där du till exempel kan spela tennis eller göra andra aktiviteter.

Om du vill träna på ett träningscenter måste du betala en avgift. Ofta betalar du månadsvis. Du kan också köpa ett engångskort om du vill prova på någon aktivitet. De flesta träningscenter erbjuder både styrketräning (gym) och gruppträning. Gruppträning kan vara till exempel gympa, dans eller yoga.

Det finns både museum och konsthallar som visar konst i olika former. Det kan vara till exempel målningar, skulpturer eller grafisk design. Ibland måste du betala en inträdesavgift och ibland är det gratis.

Sverige har ett rikt musikliv med till exempel konserter, körsång och opera. Vissa barer erbjuder livemusik en del kvällar. Du kan även sjunga och spela musik på gatan. För att få spela musik på offentlig plats finns speciella regler. Reglerna kan se olika ut i olika kommuner.

Det finns många kyrkor och andra religiösa lokaler som står öppna runt om i landet. I kyrkan kan du tända ljus och finna tid för ro och eftertanke. Det finns i vissa städer även moskéer och synagogor.

Sveriges historia går att ta del av på flera av landets museer. Flera av dessa museer tar ut en inträdesavgift.

Det finns också fornlämningar som är spår efter människor längre bak i tiden.

Ett bra sätt att lära sig svenska är att prata med människor som redan kan svenska.

Tänk på att vara försiktig om du ska träffa någon som du har haft kontakt med på internet. Berätta gärna för någon vart du ska och bestäm träff med personen på en allmän plats.

Många kommuner och frivilligorganisationer arbetar med att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare att få kontakt med svenskar. Namnet på aktiviteten kan variera, det kan kallas språkvän, flyktingguide, fadder, mentor eller kompis.

Genom din flyktingguide eller språkvän kan du lära dig svenska snabbare och knyta nya kontakter som kan underlätta din vardag. Du anmäler till din kommun att du är intresserad av att hitta en språkvän eller flyktingguide. ​

Vad kan man göra ute i naturen i din närhet?

Vilka platser skulle du rekommendera för någon att besöka?