Polisens roll i samhället

Senast uppdaterad: 11/1-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om polisen och polisens roll i samhället. Du kommer få läsa om polisens arbete, hur du anmäler ett brott och hur du kan tipsa polisen.

Du kommer också få läsa om vad du ska göra om du har blivit utsatt för ett brott och om de reaktioner som kan komma efter att ha blivit utsatt för ett brott. Du kommer också få veta mer om vad som händer vid en rättegång.

Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Alla har rätt att leva ett liv utan våld, kriminalitet och trakasserier. Till exempel ska barn inte vara oroliga för våld i familjen, inga kvinnor ska behöva utstå sexuella övergrepp och äldre personer ska inte vara rädda för rån och inbrott.

Det svenska samhället är tryggt för de flesta. Men inte alltid. Precis som i alla andra länder sker brott. Men ingen ska vara rädd för att anmäla ett brott till polisen. Och den som blir misstänkt för ett brott ska veta att domstolarna ställer höga krav på bevisning innan någon blir fälld.

Kriminalitet stoppas inte bara av polis. Hemmen, skolorna, arbetsplatser, idrottsföreningar och äldre kompisar måste hjälpas åt.

Polisen i samhället

Polisen ska hjälpa och skydda människor från brott. Både de som bor i Sverige och de som är på besök. Alla ska känna sig trygga överallt i Sverige. Människor ska vara trygga hemma, på gatan, i skolan, på arbetsplatsen och på alla andra ställen. Det är polisens uppgift att se till att alla i Sverige följer svensk lag. Polisen samarbetar med skolor, kommuner, företag, föreningar och myndigheter för att brott inte ska hända och för att göra samhället tryggt.

Polisen är den myndighet som gör pass och nationella id-kort till svenska medborgare. Det är också polisen som beslutar om olika tillstånd, till exempel om att få demonstrera. Riksdagen bestämmer lagar och regler för polisens arbete. Polisen måste följa de lagarna och reglerna.

Förtroendet för polisen i Sverige är ganska stort. Varför tror du att det är så?

Hur är förtroendet för polisen i det land du bott i tidigare?

Polisens arbete

Polisen finns för att det ska vara tryggt och säkert att leva och bo i Sverige. Polisen ska hjälpa människor och stoppa brott. Vid ett brott ska polisen ingripa. I Sverige arbetar både kvinnor och män som poliser. De arbetar på samma sätt.

Det är polisens arbete att utreda brott och försöka lösa brott. Det gör polisen genom att prata med människor som kan veta något om brottet. Ibland behöver du samarbeta med polisen. Det kan vara att berätta vad du har sett och vad du vet om något som har hänt. I Sverige är man skyldig att vittna från det att man fyllt 15 år. Det betyder att du måste berätta för polisen om du vet något om ett brott. Polisen söker också information om brottet på andra sätt.

Polisen försöker alltid lösa problem genom att prata med människor. Men ibland måste polisen använda våld. Det får polisen göra. Det kan vara för att polisen behöver skydda människor från en person som kan vara farlig. Polisen kanske också behöver gripa någon som är misstänkt för ett brott. Polisen behöver även skydda sig själv. Polisen är den enda myndigheten i Sverige som har rätt att använda våld. Men inte mer än vad som krävs för att lösa situationen.

Poliserna har med sig pepparspray, batong, pistol och elpistol. Gå alltid åt sidan när polisen ber dig. Försök inte stoppa polisen om de till exempel måste gripa en person. Det är brottsligt. I Sverige är det brottsligt att försöka påverka polisens arbete eller en myndighets beslut genom att betala pengar. Det kallas för att muta.

Du får inte själv försöka att lösa ett brott. Om du blir utsatt för våld har du rätt att skydda dig. Du får inte hämnas ett brott, till exempel om du tycker att någon sårar dig eller gör något annat brottsligt. Kontakta istället polisen. Polisen utreder vad som har hänt. Det är sedan en domstol som bestämmer om någon ska dömas för ett brott och vilket straff personen får.

Polisen arbetar mycket med att stoppa unga från att göra sådant som är brottsligt. Därför är polisen ofta på platser där unga människor brukar vara och pratar med dem. Ibland vill personer som gör brott använda ungdomar för att till exempel sälja narkotika. Det är förbjudet att tvinga en person att göra något brottsligt. Polisen samarbetar med landets kommuner och besöker ibland skolor så att barn och unga får träffa poliser och kan lära sig mer om polisens arbete.

I Sverige är du straffmyndig från 15 års ålder. Det betyder att du kan dömas om du gör något brottsligt. Om du döms hamnar du i ett brottsregister. Det kan påverka din framtid. Att finnas i ett brottsregister kan göra att du får svårare att få ett jobb eller att ta körkort. Det kan också göra det svårare att få permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap. Vid allvarliga brott finns risk att du utvisas från Sverige och inte får komma tillbaka. Om barn under 15 år gör något brottsligt är det socialtjänsten som bestämmer vad som ska hända med barnet.

Det är viktigt att du kontaktar polisen om du ser ett brott eller om någon gör något mot dig som kan vara brottsligt. Alla brott ska anmälas till polisen. Du ska anmäla ett brott så fort du kan. Du har rätt till tolk när du har kontakt med polisen.

Du kan också kontakta polisen om du är orolig för någon annan. Du kanske är orolig för att någon ska göra något brottsligt mot en person som du känner. Polisen behöver hjälp för att kunna stoppa brott. Därför är det viktigt att polisen får tips. Kontakta polisen om du ser något misstänkt eller om du vet att någon gör något brottsligt. Du behöver inte berätta vem du är när du ringer.

Ring 114 14 om du vill anmäla ett brott som har hänt. Det kan till exempel vara våld, stöld och inbrott. Det är viktigt att du anmäler brottet så fort du kan.

Ring 112 om det är akut och polisen behöver komma direkt. Till exempel om du ser någon som blir misshandlad.

Det måste finnas bevis för att någon ska dömas för ett brott. Att berätta vad du har sett kan hjälpa polisen att hitta den person som har gjort brottet. Vittnen är viktiga när domstolen ska besluta om någon är skyldig till ett brott.

Om du har blivit utsatt för ett brott vill polisen prata med dig för att kunna lösa brottet. Du får berätta vad som har hänt och polisen kommer att ställa frågor till dig. Det kallas förhör. Du har rätt att ta med dig någon till förhöret. Ibland räcker det att du pratar med en polis i telefon.

Du har rätt till tolk så att du och polisen förstår varandra. Du har också rätt att få vård om du har blivit skadad, och rätt att få någon att prata med om det som har hänt. Polisen berättar hur du kan få hjälp. Polisen vill hjälpa dig och lyssna på dig. Du behöver inte vara rädd eller orolig i kontakt med polisen.

När polisen har utrett ett brott beslutar en åklagare om det ska bli rättegång i domstol. Det är domstolen som bestämmer vilket straff den misstänkta ska få, eller om den misstänkta ska bli frikänd. Beslutet baseras på om polisen har hittat några bevis för att brottet har begåtts, och ingenting annat. Alla är lika inför lagen.

Om du inte är nöjd med en dom kan du överklaga den. Både du som är utsatt för brott och du som är dömd kan överklaga. I domen står hur du gör för att överklaga och hur lång tid du har på dig. Domen skickas hem till dig efter rättegången. Du kan också be att få domen från din försvarare eller ditt målsägandebiträde. Försvarare kallas den person som företräder och försvarar någon som är anklagad för brott.

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som hjälper brottsoffret under utredningen och rättegången. Målsägandebiträdet kan föra din talan under rättegången och hjälpa dig med frågor om skadestånd. Skadestånd är ekonomisk ersättning du kan få om du har varit utsatt för brott.

Vid vissa brott har du alltid rätt till målsägandebiträde, som till exempel sexualbrott. Du kan även ha rätt till målsägandebiträde vid andra allvarliga brott, som till exempel rån och misshandel. Säg till polisen om du vill ha ett målsägandebiträde. Det är tingsrätten som beslutar om du har rätt till det. Det är i så fall gratis. Om du inte har rätt att få ett målsägandebiträde, men ändå vill ha juridisk hjälp, kan du kontakta en advokat som du själv betalar för.

Att bli utsatt för ett brott kan väcka många känslor. Du kanske tänker mycket på det som har hänt, och på vad du själv har gjort och inte gjort i samband med brottet. Du kan bli arg, orolig, ledsen eller rädd. Det är naturligt. Det är även naturligt att inte känna negativa känslor alls. Ingen kan säga till dig att det du känner är fel. Men det kan vara viktigt att få prata med någon om det du känner.

Du kan också få skuldkänslor. Men du som är brottsoffer ska inte känna skuld över det som har hänt. Det är aldrig ditt fel att du har blivit utsatt för ett brott. Det är helt och hållet gärningspersonen som är ansvarig.

Om du har blivit utsatt för brott och vill prata med någon kan du kontakta till exempel Brottsoffermyndigheten eller Brottsofferjouren. Det gäller även dig som är vittne till ett brott eller anhörig. Du kan vara anonym. Du kan få hjälp på flera olika språk.

Det finns fler organisationer som erbjuder samtalsstöd och hjälp i samband med brott. BRIS är specialiserade på att hjälpa barn. Om du som kvinna har blivit utsatt för hot eller våld kan du kontakta till exempel Kvinnofridslinjen.

Du kan också alltid fråga polisen om hur du kan komma i kontakt med någon att prata med.

Visste du att Brottsoffermyndigheten finns för att skydda brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen?

En polis står bredvid en polisbil med träd i bakgrunden.

Källa: Polisen

Varför ville du bli polis?

Det är ett yrke där man får möta människor. Man kan arbeta med olika saker inom polisen. Man kan till exempel jobba med trafik eller ungdomar.

Hur ska en bra polis vara?

En bra polis ska vara snäll, kunna prata med folk och vilja hjälpa människor.

Använder du fler språk än svenska i jobbet?

Engelska ibland. Om jag pratar med en person som inte förstår svenska eller engelska, så behöver jag tolk.

Vad tycker du om med ditt arbete som polis?

Att hjälpa människor. Och att alla dagar är olika. Det tycker jag om.

Är det något som du inte tycker om?

Jag måste skriva mycket och det tar tid. Det kan till exempel vara efter förhör med en person. Skrivarbetet gör att jag kan vara mindre tid ute på gatan.

Berätta om en arbetsdag

Vi arbetar alltid två poliser tillsammans och vi åker ut på trafikkontroller, stölder i butiker, misshandel och annat. Jag jobbar på dagarna ibland, kvällar ibland och nätter ibland.

Har du varit rädd på jobbet någon gång?

Nej, inte rädd, men stressad om jag vet att det står kriminella personer framför mig.

Vad har du med dig när du arbetar?

Pistol, pepparsprej, handfängsel och polisradio. I polisbilen har jag extra kläder, hjälm, skrivmaterial, vatten och en frukt.

Vad kan polisen göra för att hjälpa människor?

Vi hjälper människor hela tiden. Vid en trafikolycka ordnar vi så att bilar som har krockat kommer bort från platsen. Om personerna i bilen inte har skadat sig och vi har möjlighet hjälper vi dem också att ta sig från platsen, hem eller till jobbet.

Har du något speciellt minne från ditt arbete som polis som du vill berätta om?

Ja, vi fick larm om inbrott i ett hus. Vi var i närheten, så vi kom snabbt dit. Tjuvarna var kvar, så vi kunde gripa dem. Det var bra.

Vad vill du säga till någon som funderar på att bli polis?

Bli polis, så kan du hjälpa andra människor. Det är ett roligt yrke med bra samarbete.

Är det något mer du vill säga?

Ring till polisen. Vi vill att människor ringer, så att vi kan komma dit där vi behövs.