Rättigheter och skyldigheter i ditt boende

Senast uppdaterad: 2/6-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om rättigheter och skyldigheter när du hyr eller äger en bostad. Du ska alltid känna dig trygg i din bostad. Därför finns det både rättigheter och skyldigheter kopplat till ditt boende. Rättigheterna och skyldigheterna kan skilja sig åt beroende på om du hyr eller äger din bostad.

Du kommer bland annat få läsa om hyreskontrakt och om vad som händer om något går sönder i din lägenhet. Du kommer också få läsa om hemförsäkring och om bostadsbidrag.

Alla har rätt till bostad. Att du har rätt till bostad betyder att du kan söka hjälp att få någon form av boende om du inte har någonstans att bo. Kommunen har ett ansvar för att det finns bostäder till kommunens invånare.

Du har också rätt att flytta och välja var i Sverige du ska bo.

Alla har rätt till bostad

I Sverige har alla rätt till bostad. Det är olagligt att diskriminera bostadssökande på grund av:

 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • sexuell läggning
 • ålder

Om du upplever att du blivit diskriminerad kan du kontakta en antidiskrimineringsbyrå för att få råd och stöd. I många kommuner finns det också en kommunal konsumentvägledning du kan kontakta för att få stöd.

Hyreskontrakt

Ett hyreskontrakt är en rättighet du har när du hyr en bostad. I kontraktet står vad som ingår i hyran, hur länge du får bo i bostaden och hur lång uppsägningstiden är. I kontraktet står också dina skyldigheter som hyresgäst. Till exempel när du ska betala hyra och att du måste sköta om bostaden. Om du hyr eller äger en lägenhet finns ofta trivselregler som alla som bor där måste förhålla sig till.

Svedala kommun har gjort en film om hyreskontrakt. Filmen finns på arabiska, dari, engelska, somaliska och svenska.

Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster att ta betalt för eller sälja ett hyreskontrakt. Hyreskontrakt som köps och säljs för pengar kallas ofta för svarta kontrakt. Den som vill att du ska betala för ett hyreskontrakt begår ett brott och kan dömas till fängelse för det.

Du som köper ett hyreskontrakt för pengar tar en stor risk. Om hyresvärden får reda på att du köpt kontraktet svart kan du bli av med kontraktet.

Du som hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyreskontraktet på din hyreslägenhet om du vill flytta. Efter att du sagt upp ditt kontrakt kan du behöva fortsätta betala för lägenheten under en bestämd tid. Det kallas uppsägningstid. Uppsägningstiden är oftast tre månader om det inte står något annat i kontraktet. Uppsägningstiden börjar gälla månaden efter att du sagt upp ditt hyreskontrakt.

Hyresvärden har i vissa fall rätt att säga upp kontraktet med hyresgästen. Detta kan hända om hyresgästen:

 • är mer än en vecka sen med att betala hyran.
 • hyr ut eller lämnar över bostaden till någon annan utan tillstånd från hyresvärden.
 • använder bostaden till annat än att bo i, till exempel brottslig verksamhet eller att driva ett stort företag från bostaden.
 • är ansvarig för att ohyra kommer in i fastigheten eller låter bli att rapportera att ohyra spridit sig där.
 • vägrar låta hyresvärden komma in i bostaden, utan att ha en bra anledning att inte låta hyresvärden komma in, till exempel vid reparationer.
 • vanvårdar bostaden.
 • inte uppfyller det som står i hyresavtalet.

När något går sönder i lägenheten ska hyresvärden reparera det. Som hyresgäst behöver du inte betala något om till exempel spis eller kylskåp slutar fungera. Men om du själv orsakat skadorna i lägenheten kan du bli skyldig att betala. Hyresvärden ska normalt besikta (kontrollera) lägenheten innan du flyttar in i den. Detta görs för att du ska slippa betala för skador som tidigare hyresgäster har orsakat.

Om du bor i en bostadsrätt får du själv sköta underhållet av lägenheten. Om spis, kylskåp eller något annat går sönder får du själv betala.

Vad betyder "vanvårda bostaden"?

Kan du ge exempel på vad man ska sköta i sin lägenhet?

Anpassat boende för personer med funktionsnedsättning

Om du eller någon i din familj har en funktionsnedsättning finns det olika former av anpassat boende att ansöka om i din kommun. Det kan till exempel innebära att du får hjälp med att anpassa din bostad efter dina behov.

Om du behöver mer hjälp kan du ansöka om att få bo på ett anpassat boende där man får hjälp och stöd av personal.

Byta lägenhet

Om du har ett förstahandskontrakt på en lägenhet har du rätt att byta din lägenhet om du har en godkänd anledning. Godkända anledningar kan vara att du behöver en större lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som ligger närmare arbetet. Du måste själv hitta någon som vill byta sin lägenhet med dig. När du har hittat någon som vill byta sin lägenhet med dig måste båda era hyresvärdar godkänna bytet. Om du byter din lägenhet utan att hyresvärden har godkänd bytet kan du förlora ditt förstahandskontrakt.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster i Sverige. En av deras viktigaste uppgifter är att förhandla hyran åt sina medlemmar. Deras mål är att hyrorna inte ska öka mer än andra priser i samhället och att förhindra orimliga hyreshöjningar. Hyresgästföreningen kan också ge juridiskt stöd i konflikter och svara på frågor om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. De kan till exempel ge råd och stöd om du har grannar som stör, eller om du och din hyresvärd inte är överens om hyran.

Hyresnämnden

Hyresnämnden är en slags domstol som kan hjälpa till om det blir bråk mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Det finns åtta hyresnämnder i Sverige. De finns i Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Hyresnämnden beslutar om det man inte är överens om, till exempel om en hyresgäst får hyra ut en lägenhet i andra hand. Om du behöver hjälp kan hyresnämnden också svara på frågor om vilka lagar och regler som gäller.

Skyldigheter om du äger en bostadsrätt

Du som äger en bostadsrätt är också medlem i en bostadsrättsförening. Alla medlemmar har skyldigheter till bostadsrättsföreningen. Du måste till exempel betala en avgift till föreningen varje månad och du får inte vanvårda bostaden. Om man inte följer sina skyldigheter kan man i värsta fall förlora rätten till bostaden. Då måste man sälja den. Det är dock mycket ovanligt.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring eftersom det ger dig en grundtrygghet. Det finns många olika företag som säljer hemförsäkringar. Du måste själv jämföra och välja det företag som passar dig bäst när du vill köpa en försäkring. En hemförsäkring ger dig pengar tillbaka för saker som har stulits eller förstörts, kanske i en översvämning eller brand. Hemförsäkringen ger skydd för allt du har hemma. Den ger också skydd för alla personer som står med på försäkringsbrevet och bor i samma bostad. Om du äger din bostad kan du komplettera hemförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

Bostadsbidrag

Om du har låga inkomster och är folkbokförd i Sverige kan du ha rätt till att få hjälp med din hyra från Försäkringskassan. Det kallas bostadsbidrag. Du som har barn har rätt att söka bostadsbidrag. Om du kan få bidrag och i så fall hur mycket du kan få beror på hur många personer ni är i familjen. Det beror också på hur hög hyran är och hur mycket pengar ni tjänar. Du som är mellan 18 år och 28 år kan också ha rätt till bostadsbidrag.

Om din inkomst eller boendesituation förändras är det viktigt att du meddelar Försäkringskassan, till exempel om du börjar ett nytt jobb och får en högre inkomst. Om du glömmer att meddela Försäkringskassan riskerar du att få för mycket bidrag. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Att leva nära andra

I ett flerfamiljshus bor du nära dina grannar. Det innebär att du måste kunna visa hänsyn och ha tålamod med andras sätt att leva. Alla hyresgäster i ett hyreshus har tillsammans ansvar för de utrymmen som alla använder, till exempel trappuppgång, tvättstuga och området runt huset.

På kvällar och nätter måste man anpassa sin ljudnivå och visa extra hänsyn mot sina grannar. Man kan exempelvis tänka på att inte ha för hög ljudvolym på sin TV eller stereo, inte borra eller spika i väggen och undvika att använda hushållsmaskiner sena kvällar och nätter.

Av brandsäkerhetsskäl och för att underlätta städning ska du inte placera föremål i trapphus, korridorer eller i källare.

Att grilla på balkongen är oftast inte tillåtet. Det kan vara tillåtet att grilla på gården, men tänk på att röken från grillen kan störa dina grannar.

Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen som trapphus, korridor, källare och tvättstuga. Rökning på balkongen kan vara tillåten. Tänk då på att visa hänsyn mot dina grannar och kasta inte ut fimpar från balkongen.

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla boende samsas om. Därför är det viktigt att tvättstugan städas efter användning. I de flesta flerfamiljshus måste man ha en tvättid för att få tvätta. Den bokas via ett bokningssystem.

Du ansvarar för att ditt husdjur inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, rabatter, gräsmattor och andra utrymmen omkring huset.

Om du vill montera en antenn eller parabol kan du behöva ett godkännande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Filmer om att leva nära andra

Svedala kommun har gjort filmer om att bo och trivas i lägenhet. Filmerna finns på arabiska, dari, engelska, somaliska och svenska.

Vad betyder "visa hänsyn och ha tålamod med andras sätt att leva"?

Vet du vilka trivselregler som gäller där du bor?

Vilka är de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna när du hyr en bostad?